Proff
Proff
Annonce

Music & Me ApS

CVR-nr37872873
AdresseFrederiksberg Allé 3 3, 1621 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.5163.9211.022381738
Personaleomkostninger-1.749-1.768-614-897-909
Afskrivninger000-4-9
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7662.153408-520-179
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-4-25-5-40
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4-25-5-40
Ordinært resultat7632.128403-524-179
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7632.128403-524-179
Skat af årets resultat-177-4120-3830
Årets resultat5861.716403-561-149

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00004
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00004
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00004
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser42860690118446
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender186490038
Værdipapirer00000
Likvide midler3.0723.3358104481.035
Omsætningsaktiver i alt3.6873.9901.7116321.118
Status balance3.6873.9901.7116321.122
Selskabskapital5151515151
Overført resultat1.9401.354-362-765-204
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9911.405-311-714-153
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.9911.405-311-714-153
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld75757504
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt75757504
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat589412000
Varekreditorer4791.205591620537
Anden gæld5538931.356726734
Kortfristet gæld i alt1.6202.5101.9471.3461.271
Passiver i alt3.6873.9901.7116321.122

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte22111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Music & Me ApS

CVR-nr 37872873

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Music & Me ApS

CVR-nr: 37872873

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Music & Me ApS

CVR-nr: 37872873

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger