Proff
Proff
Annonce
Annonce

OK-FONDEN

CVR-nr14268235
AdresseLersø Parkallé 112 2, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning459.853472.56265.29750.62943.668
Vareforbrug138.048126.62332.86222.04825.948
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste322.006358.66832.39828.58117.388
Personaleomkostninger-326.869-346.851-29.727-29.708-28.173
Afskrivninger-2.288-2.863-1.911-981-726
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-7.1518.9544.736-2.108-11.511
Finansielle indtægter2.87921381703.863
Finansielle udgifter-3.741-1.005-1.673-1.678-646
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6.444-7833.7437.34016.366
Finansielle poster netto5.582-1.5752.8875.66219.583
Ordinært resultat-1.5697.3797.6233.5548.072
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.5697.3797.6233.5548.072
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-1.5697.3797.6233.5548.072

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00128334543
Immaterielle anlægsaktiver i alt00128334543
Grunde og bygninger83.34983.09451.3621.0911.119
Andre anlæg og driftsmidler5.3477.1107.6138.7601.290
Øvrige materielle anlægsaktiver0020.40000
Materielle anlægsaktiver i alt88.69690.20479.3759.8512.409
Kapitalandele240.267156.501158.487141.327125.364
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.1951.14911.79411.7403.115
Finansielle anlægsaktiver i alt241.462157.650170.281153.067128.479
Anlægsaktiver i alt330.158247.854249.784163.252131.431
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser38.58238.7832.2421.3451.386
Tilgodehavender hos nærtstående parter43.104081.26083.06973.441
Andre tilgodehavender9.22826.51524.75810.4386.567
Værdipapirer0054222223
Likvide midler14.64926.63715.07013.60323.180
Omsætningsaktiver i alt106.76196.498124.898108.875104.923
Status balance436.919344.352374.682272.127236.354
Selskabskapital1.3401.3401.3401.0401.040
Overført resultat-33.56919.24855.83555.10856.011
Udbytte00000
Øvrige reserver202.421119.30060.74844.78845.023
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel170.192139.888117.923100.936102.074
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt170.192139.888117.923100.936102.074
Udskudt skat00000
Hensættelse32.77907.1008.4685.026
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter65.22666.25716.75000
Langfristet gæld til banker0048.53400
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.6052.0215.0864.2670
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt66.83168.27870.3704.2670
Kortfristet gæld til nærtstående parter0081.41877.83471.065
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter1.2910000
Kortfristet gæld til banker60.3049.24215.33344.15225.810
Selskabsskat00000
Varekreditorer7.08713.9642.5952.048607
Anden gæld98.435112.98079.94334.42231.772
Kortfristet gæld i alt167.117136.186179.289158.456129.254
Passiver i alt436.919344.352374.682272.127236.354

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte649680434138
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OK-FONDEN

CVR-nr 14268235

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

OK-FONDEN

CVR-nr: 14268235

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OK-FONDEN

CVR-nr: 14268235

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger