Proff
Proff
Annonce

OK-SERVICETJENESTE A/S

CVR-nr20023570
AdresseLersø Parkallé 112 2, 2100 København Ø
Del afOK-FONDEN

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--32.77629.94024.370
Vareforbrug0014.50714.51414.028
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.84112.19618.26915.42610.342
Personaleomkostninger-12.244-12.005-18.434-15.871-10.713
Afskrivninger-22-22-34-45-45
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat574169-199-489-416
Finansielle indtægter0103559
Finansielle udgifter-10-5-3-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto01-53256
Ordinært resultat574170-204-457-360
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat574170-204-457-360
Skat af årets resultat-80-1424510179
Årets resultat49428-159-357-281

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4467891257
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4467891257
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4467891257
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.3224011.8549295.919
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.3481.86000
Andre tilgodehavender1.7985.4322.44017.6201.930
Værdipapirer00000
Likvide midler2.6322.6831.2443.0932.243
Omsætningsaktiver i alt10.8369.9467.43321.67110.105
Status balance10.88110.0137.52121.68310.161
Selskabskapital700700700700700
Overført resultat479-15-43-423-67
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.179685657277633
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.179685657277633
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.1420000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.1420000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.8095.220012.6874.465
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat11637000
Varekreditorer1.8051.1181.7442.4332.683
Anden gæld2.8302.9525.1216.2862.381
Kortfristet gæld i alt8.5599.3276.86521.4069.528
Passiver i alt10.88110.0137.52121.68310.161

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2930433929
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OK-SERVICETJENESTE A/S

CVR-nr 20023570

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

OK-SERVICETJENESTE A/S

CVR-nr: 20023570

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OK-SERVICETJENESTE A/S

CVR-nr: 20023570

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger