Proff
Proff
Annonce

P. B. FOODS ApS

CVR-nr12902182
AdresseKastanievej 4, 5620 Glamsbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.46018.37514.06713.22912.250
Personaleomkostninger-7.315-7.610-8.885-7.640-6.563
Afskrivninger-892-837-791-747-629
Kapacitetsomkostninger-10000
Primært resultat7.2529.9284.3914.8425.058
Finansielle indtægter840720
Finansielle udgifter-1.112-522-215-190-33
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.103-518-215-118-33
Ordinært resultat6.1489.4104.1764.7245.025
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.1489.4104.1764.7245.025
Skat af årets resultat-1.340-2.054-922-1.051-1.106
Årets resultat4.8087.3563.2543.6733.919

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger11.03611.25510.0289.6018.497
Andre anlæg og driftsmidler1.8112.0411.7952.0582.405
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt12.84613.29611.82311.65910.903
Kapitalandele90000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt90000
Anlægsaktiver i alt12.85513.29611.82311.65910.903
Varebeholdninger3.2086.4153.3475.6845.290
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.6073.0852.3311.099956
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.93424200225
Andre tilgodehavender02000
Værdipapirer01000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt6.7609.7555.8556.9196.585
Status balance19.61523.05117.67818.57817.488
Selskabskapital833833833833833
Overført resultat2.1394.5560254.152
Udbytte7.22502.1293.8007.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.9725.3892.9624.65812.485
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.9725.3892.9624.65812.485
Udskudt skat00000
Hensættelse685568459474313
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter04.4139521.969949
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker11.4837.5963.9884.223959
Selskabsskat1.2230000
Varekreditorer1.1262.3821.5862.045886
Anden gæld2.1262.7047.7325.2081.896
Kortfristet gæld i alt15.95817.09514.25813.4464.690
Passiver i alt19.61523.05117.67818.57817.488

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1617211916
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

P. B. FOODS ApS

CVR-nr 12902182

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

P. B. FOODS ApS

CVR-nr: 12902182

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

P. B. FOODS ApS

CVR-nr: 12902182

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger