Proff
Proff
Annonce

PA CONSULTING GROUP A/S

CVR-nr67404912
AdresseGöteborg Plads 1, 2150 Nordhavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning457.180409.266337.608327.389312.441
Vareforbrug96.35269.67164.27558.12676.510
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste360.829339.595273.333269.263235.932
Personaleomkostninger-253.400-250.451-207.487-201.253-179.750
Afskrivninger-2.323-1.901-855-1.069-1.076
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat105.10687.24364.99166.94255.106
Finansielle indtægter12.3362.220905801760
Finansielle udgifter-270-34-1.156-61-428
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto12.0662.186-251740332
Ordinært resultat117.17189.42964.74167.68155.438
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat117.17189.42964.74167.68155.438
Skat af årets resultat-27.288-19.646-14.266-14.925-12.256
Årets resultat89.88469.78350.47452.75643.182

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger39481267
Andre anlæg og driftsmidler1.9663.8812.9129661.743
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.0053.8852.9209781.809
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2.4022.3352.2672.2232.180
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.4022.3352.2672.2232.180
Anlægsaktiver i alt4.4076.2195.1873.2023.990
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser83.19074.16657.92361.65980.290
Tilgodehavender hos nærtstående parter476.804361.802342.241305.465192.156
Andre tilgodehavender463253204298229
Værdipapirer00000
Likvide midler25.27044.5804.45012.4226.838
Omsætningsaktiver i alt588.023483.716406.181381.181282.245
Status balance592.429489.936411.369384.382286.235
Selskabskapital5.0005.0005.0005.0005.000
Overført resultat458.837368.953299.170242.306189.550
Udbytte00000
Øvrige reserver0006.3896.389
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel463.837373.953304.170253.696200.939
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt463.837373.953304.170253.696200.939
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002.33915.61010.525
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8471.4632.33915.61010.525
Kortfristet gæld til nærtstående parter14.64610.2376.7018.20566
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat27.02019.81414.17315.00312.263
Varekreditorer14.5349.63211.581697623
Anden gæld0072.40591.17233.160
Kortfristet gæld i alt127.745114.520104.860115.07774.771
Passiver i alt592.429489.936411.369384.382286.235

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte210214183179177
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PA CONSULTING GROUP A/S

CVR-nr 67404912

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PA CONSULTING GROUP A/S

CVR-nr: 67404912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PA CONSULTING GROUP A/S

CVR-nr: 67404912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger