Proff
Proff
Annonce

PRIMA VISTA ApS

CVR-nr10003067
AdresseBrolæggerstræde 14 A 2, 1211 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.2189.31410.46511.50610.280
Personaleomkostninger-7.912-7.806-8.565-8.941-9.099
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3071.5081.8992.5641.181
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-48-68-103-81-61
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-233161-112-98
Finansielle poster netto-71-37-42-192-159
Ordinært resultat1.2361.4711.8572.3721.022
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.2361.4711.8572.3721.022
Skat af årets resultat-276-324-409-522-225
Årets resultat9601.1471.4481.850797

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1510000
Finansielle anlægsaktiver i alt1510000
Anlægsaktiver i alt1510000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.0861.6501.8591.5861.745
Tilgodehavender hos nærtstående parter03111.54500
Andre tilgodehavender0151151153149
Værdipapirer00000
Likvide midler2.5372.1951.8085.1995.456
Omsætningsaktiver i alt4.7324.3345.3927.0007.373
Status balance4.8834.3345.3927.0007.373
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.0861.0821.0801.0771.072
Udbytte9551.1451.4451.845795
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.1662.3522.6503.0471.992
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.1662.3522.6503.0471.992
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld276324409522225
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt276324409522225
Kortfristet gæld til nærtstående parter857006612.898
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat324409522225401
Varekreditorer319210332293538
Anden gæld9401.0391.4792.2521.318
Kortfristet gæld i alt2.4401.6582.3333.4315.156
Passiver i alt4.8834.3345.3927.0007.373

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte2525273030
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PRIMA VISTA ApS

CVR-nr 10003067

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

PRIMA VISTA ApS

CVR-nr: 10003067

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PRIMA VISTA ApS

CVR-nr: 10003067

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger