Proff
Proff
Annonce
Annonce

PVH Brands Denmark ApS

CVR-nr31635268
AdresseDanneskiold-Samsøes Allé 55, 1434 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-012022-012021-012020-012019-01
Startdato

01.02.2022

01.02.2021

01.02.2020

01.02.2019

01.02.2018

Sluttdato

31.01.2023

31.01.2022

31.01.2021

31.01.2020

31.01.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste82.61079.97221.97623.82928.437
Personaleomkostninger-67.226-63.715-18.345-18.846-20.765
Afskrivninger-7.378-8.035-2.201-2.671-5.526
Kapacitetsomkostninger00-288-2910
Primært resultat8.0078.2231.1432.0222.145
Finansielle indtægter074474105
Finansielle udgifter-169-107-42-69-219
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-169-33-385-113
Ordinært resultat7.8388.1901.1042.0262.032
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.8388.1901.1042.0262.032
Skat af årets resultat-1.804-1.917-26362-469
Årets resultat6.0346.2728422.0881.563

BALANCEREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger16.47612.0111.9262.3302.801
Andre anlæg og driftsmidler4.0233.5503.3584.7063.515
Øvrige materielle anlægsaktiver5.7233.577421740
Materielle anlægsaktiver i alt26.22119.1375.3267.2106.317
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00004.761
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8.4488.0974.8364.8020
Finansielle anlægsaktiver i alt8.4488.0974.8364.8024.761
Anlægsaktiver i alt34.67027.23410.16212.01211.078
Varebeholdninger28.98229.39714.33217.32819.444
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser47.45515.2725.33114.51316.225
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.85415.1084.670565245
Andre tilgodehavender1.4041.3753955341.229
Værdipapirer00000
Likvide midler1757.4362.37528978
Omsætningsaktiver i alt86.39271.59928.54634.70338.659
Status balance121.06198.83338.70846.71549.737
Selskabskapital502502500500500
Overført resultat52.13546.10110.6279.7857.697
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel52.63746.60311.12710.2858.197
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt52.63746.60311.12710.2858.197
Udskudt skat00000
Hensættelse---0525
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.3977070
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001.3977070
Kortfristet gæld til nærtstående parter33.43421.69618.98428.70131.478
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat002740323
Varekreditorer6.9412.5909515241.043
Anden gæld28.05027.9455.9756.4988.170
Kortfristet gæld i alt68.42552.23126.18435.72341.015
Passiver i alt121.06198.83338.70846.71549.737

ANDET

2023-012022-012021-012020-012019-01
Antal ansatte134130515360
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PVH Brands Denmark ApS

CVR-nr 31635268

Årsrapport 01.02.2022 (PDF)

Periode: 01.02.2022 - 31.01.2023

Årsrapport 01.02.2021 (PDF)

Periode: 01.02.2021 - 31.01.2022

Årsrapport 01.02.2020 (PDF)

Periode: 01.02.2020 - 31.01.2021

Årsrapport 01.02.2019 (PDF)

Periode: 01.02.2019 - 31.01.2020

Årsrapport 01.02.2018 (PDF)

Periode: 01.02.2018 - 31.01.2019

Årsrapport 01.02.2017 (PDF)

Periode: 01.02.2017 - 31.01.2018

Kreditrapport

PVH Brands Denmark ApS

CVR-nr: 31635268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PVH Brands Denmark ApS

CVR-nr: 31635268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger