Proff
Proff
Annonce

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S

CVR-nr60997918
AdresseHannemanns Allé 53, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning395.695368.830333.884308.423298.395
Vareforbrug131.840125.357120.451125.05498.629
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste309.425286.712255.013229.237249.318
Personaleomkostninger-247.060-214.807-194.582-174.933-179.908
Afskrivninger-3.847-2.904-2.522-1.895-1.978
Kapacitetsomkostninger000-270-4.040
Primært resultat12.94825.76216.3296.54117.880
Finansielle indtægter3.5041.512750535481
Finansielle udgifter-3.107-2.764-774-1.487-746
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.3216.7035.0735.0172.513
Finansielle poster netto2.7185.4515.0494.0652.248
Ordinært resultat15.66631.21321.37810.33616.088
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.66631.21321.37810.33616.088
Skat af årets resultat-2.967-5.806-3.616-1.156-3.361
Årets resultat12.69925.40717.7629.18012.727

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver16.5715.9754.6954.8215.816
Immaterielle anlægsaktiver i alt16.5715.9754.6954.8215.816
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.071567651185450
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.071567651185450
Kapitalandele29.79828.19823.65318.98614.161
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt29.79828.19823.65318.98614.161
Anlægsaktiver i alt47.44034.74028.99923.99220.427
Varebeholdninger27.34227.894000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser64.03368.97086.63659.05385.615
Tilgodehavender hos nærtstående parter79.25088.906114.848107.53655.475
Andre tilgodehavender10.80313.47312.74811.32512.970
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt191.750208.668214.474178.317154.953
Status balance239.190243.408243.473202.309175.380
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat46.63658.52263.12053.46353.180
Udbytte14.00024.0005.0009.7000
Øvrige reserver22.68612.8228.3114.8215.816
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel85.82297.84478.93170.48461.496
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt85.82297.84478.93170.48461.496
Udskudt skat00000
Hensættelse6.0343.6423.0453.0874.261
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld18.34117.71821.85216.8966.183
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt18.34117.71821.85216.8966.183
Kortfristet gæld til nærtstående parter15.86112.82618.76218.11012.582
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.5092.9541.78000
Varekreditorer42.50350.98053.80940.04037.291
Anden gæld69.12057.44465.29453.69253.567
Kortfristet gæld i alt128.993124.204139.645111.842103.440
Passiver i alt239.190243.408243.473202.309175.380

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte325296255265291
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S

CVR-nr 60997918

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S

CVR-nr: 60997918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S

CVR-nr: 60997918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger