Proff
Proff
Annonce

SØNDERVIG SANDSKULPTUR ApS

CVR-nr32335950
AdresseHarbo Stages Vej 1, 6950 Ringkøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.0475.028722-572.677
Personaleomkostninger-3.008-2.908-777-1.017-2.585
Afskrivninger-45-74-81-92-89
Kapacitetsomkostninger000-90
Primært resultat1.9932.046-136-1.1763
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-74-67-30-33-126
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-73-67-30-33-126
Ordinært resultat1.9201.979-166-1.209-123
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.9201.979-166-1.209-123
Skat af årets resultat-424-4753626626
Årets resultat1.4961.504-129-943-97

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler9772146227331
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9772146227331
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt9772146227331
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1871100
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender201237564886137
Værdipapirer00000
Likvide midler2.5952.6921.1066482.144
Omsætningsaktiver i alt2.9892.9301.6711.5342.281
Status balance3.0863.0021.8171.7612.611
Selskabskapital5050505050
Overført resultat701705-799-670273
Udbytte1.5000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.251755-749-620323
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.251755-749-620323
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld006200
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt006200
Kortfristet gæld til nærtstående parter771.8202.2202.1982.176
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker90000
Selskabsskat0112000
Varekreditorer48091805664
Anden gæld26922520412748
Kortfristet gæld i alt8352.2472.5052.3812.288
Passiver i alt3.0863.0021.8171.7612.611

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte66225
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SØNDERVIG SANDSKULPTUR ApS

CVR-nr 32335950

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SØNDERVIG SANDSKULPTUR ApS

CVR-nr: 32335950

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SØNDERVIG SANDSKULPTUR ApS

CVR-nr: 32335950

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger