Proff
Proff
Annonce

SANDFELD EGG ApS

CVR-nr26990009
AdresseSandfeldvej 55, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.4371.5534.772143.546
Personaleomkostninger-1.843-2.252-2.648-2.053-2.360
Afskrivninger-21-8-8-80
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9.573-7082.116-2.0471.186
Finansielle indtægter40001
Finansielle udgifter-329-163-203-307-263
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto38820511720841
Finansielle poster netto6342-86-99-222
Ordinært resultat9.635-6662.030-2.146965
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.635-6662.030-2.146965
Skat af årets resultat-2.03136-1540-214
Årets resultat7.604-6302.016-2.106751

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1025866740
Øvrige materielle anlægsaktiver145002.9291.153
Materielle anlægsaktiver i alt24758663.0031.153
Kapitalandele283277000
Langfristede tilgodehavender2783.4803.317209509
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5613.7583.317209509
Anlægsaktiver i alt8083.8153.3833.2111.661
Varebeholdninger45005768
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2920485590814
Tilgodehavender hos nærtstående parter10.5891.2738851.158952
Andre tilgodehavender68903163359
Værdipapirer00000
Likvide midler20308551.5361.291
Omsætningsaktiver i alt12.8641.3242.5943.4203.215
Status balance13.6725.1395.9766.6314.876
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat7.780176728-1.287819
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.980376928-1.0871.019
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.980376928-1.0871.019
Udskudt skat00000
Hensættelse7401407
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker02.8192.6793.9971.807
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.957000220
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.9572.8192.6793.9972.027
Kortfristet gæld til nærtstående parter026421.715369
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.068504000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.02010021876366
Anden gæld1.5741.3142.2921.1311.088
Kortfristet gæld i alt3.6611.9442.3553.7221.823
Passiver i alt13.6725.1395.9766.6314.876

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte679811
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SANDFELD EGG ApS

CVR-nr 26990009

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

SANDFELD EGG ApS

CVR-nr: 26990009

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SANDFELD EGG ApS

CVR-nr: 26990009

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger