Proff
Proff
Annonce

Sats Danmark A/S

CVR-nr20370599
AdresseKanalvej 1, 2800 Kongens Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning347.195297.743246.531279.586382.118
Vareforbrug228.507249.618212.041274.542324.681
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste118.68948.12534.0005.00057.000
Personaleomkostninger-116.271-100.893-87.394-102.158-118.876
Afskrivninger-17.382-17.082-17.683-19.623-19.430
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-14.964-69.851-70.588-116.737-80.868
Finansielle indtægter1.763231.0732571.869
Finansielle udgifter-30.401-23.606-15.804-59.302-8.349
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-28.638-23.583-14.731-59.045-6.480
Ordinært resultat-43.602-93.434-85.320-175.783-87.348
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-43.602-93.434-85.320-175.783-87.348
Skat af årets resultat0000-330
Årets resultat-43.602-93.434-85.320-175.783-87.678

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger51.79258.68260.70571.06987.446
Andre anlæg og driftsmidler19.03919.91614.32016.26016.593
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt70.83078.59875.02587.329104.039
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver30.17727.29024.07123.69129.413
Finansielle anlægsaktiver i alt30.17727.29024.07123.69129.413
Anlægsaktiver i alt101.008105.88899.096111.020133.452
Varebeholdninger5.1625.2334.9575.5005.498
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.2496.3467.25122.53410.196
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.0171.4075.0503.808913
Værdipapirer00000
Likvide midler72441968553.593
Omsætningsaktiver i alt50.55141.14842.94261.92847.668
Status balance151.559147.036142.037172.948181.120
Selskabskapital2.0622.0622.0622.0622.062
Overført resultat-418.641-375.039-281.605-196.286-20.502
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-416.579-372.977-279.543-194.224-18.441
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-416.579-372.977-279.543-194.224-18.441
Udskudt skat00000
Hensættelse8.7359.8298.4618.46110.561
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld03.22711.38510.0188.711
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt03.22711.38510.0188.711
Kortfristet gæld til nærtstående parter499.033446.595336.115269.559110.880
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer20.44625.21524.71522.03327.918
Anden gæld39.92335.14740.90457.10041.491
Kortfristet gæld i alt559.402506.957401.734348.692180.289
Passiver i alt151.559147.036142.037172.948181.120

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte237212206192225
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sats Danmark A/S

CVR-nr 20370599

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Sats Danmark A/S

CVR-nr: 20370599

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sats Danmark A/S

CVR-nr: 20370599

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger