Proff
Proff
Annonce
Annonce

Semantix A/S

CVR-nr18302691
AdresseSønderhøj 3, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4738.93534.43837.02736.219
Personaleomkostninger-24-27.607-24.201-27.098-26.479
Afskrivninger-2-2.120-2.448-3.694-2.106
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat229.2087.7896.2357.634
Finansielle indtægter055359745
Finansielle udgifter-1-584-526-207-161
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto02243.08200
Finansielle poster netto0-3052.591-111-116
Ordinært resultat218.90310.3806.1247.518
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat218.90310.3806.1247.518
Skat af årets resultat-5-1.910-1.584-1.340-1.667
Årets resultat166.9938.7964.7855.851

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill51.4292.1432.8573.571
Øvrige immaterielle anlægsaktiver001.3823.0385.793
Immaterielle anlægsaktiver i alt51.4293.5255.8959.365
Grunde og bygninger012481234
Andre anlæg og driftsmidler0002092
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0124101326
Kapitalandele019.1363141.2391.239
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1501610610486
Finansielle anlægsaktiver i alt119.6379241.8491.725
Anlægsaktiver i alt621.0674.4737.84511.415
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3038.57627.80527.57023.720
Tilgodehavender hos nærtstående parter5212.25026.37712.93516
Andre tilgodehavender01.782172418
Værdipapirer00000
Likvide midler000969.924
Omsætningsaktiver i alt8353.18654.50240.91434.011
Status balance8974.25358.97548.75945.426
Selskabskapital11.0001.0001.0001.000
Overført resultat5841.28633.21623.12715.670
Udbytte00000
Øvrige reserver001.0772.3705.416
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5942.28635.29326.49722.086
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5942.28635.29326.49722.086
Udskudt skat00000
Hensættelse-02296151.493
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter34.6808441.355329
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat42.1801.9701.61759
Varekreditorer1713.82910.80310.7419.877
Anden gæld711.2789.8367.93411.583
Kortfristet gæld i alt3031.96723.45321.64821.847
Passiver i alt8974.25358.97548.75945.426

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5557516360
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Semantix A/S

CVR-nr 18302691

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Semantix A/S

CVR-nr: 18302691

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Semantix A/S

CVR-nr: 18302691

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger