Proff
Proff
Annonce
Annonce

Rekom Drift 2023 ApS

CVR-nr33050860
AdresseSkindergade 7, 1159 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.07.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.282

427

429

1.392

1.947

Personaleomkostninger

-949

-563

-658

-900

-1.345

Afskrivninger

-24

-69

-68

-50

-77

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

309

-205

-298

443

525

Finansielle indtægter

55

31

65

44

38

Finansielle udgifter

-17

-18

-21

-10

-18

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

38

13

44

34

20

Ordinært resultat

347

-192

-254

477

545

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

347

-192

-254

477

545

Skat af årets resultat

-76

37

59

-130

-123

Årets resultat

271

-155

-195

347

423

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

42

85

112

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

42

85

112

Grunde og bygninger

119

79

85

92

99

Andre anlæg og driftsmidler

44

44

39

57

43

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

163

123

125

149

142

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

53

53

53

52

52

Finansielle anlægsaktiver i alt

53

53

53

52

52

Anlægsaktiver i alt

215

175

220

285

306

Varebeholdninger

33

27

20

39

38

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

863

839

484

665

519

Andre tilgodehavender

207

96

64

73

72

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

99

145

94

393

310

Omsætningsaktiver i alt

1.202

1.115

684

1.198

940

Status balance

1.418

1.291

903

1.483

1.246

Selskabskapital

90

90

90

90

90

Overført resultat

487

216

371

566

219

Udbytte

0

0

0

0

300

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

577

306

461

656

609

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

577

306

461

656

609

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse--

0

38

47

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

51

89

0

3

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

89

5

0

108

208

Varekreditorer

209

134

43

159

127

Anden gæld

491

756

399

519

255

Kortfristet gæld i alt

840

984

442

789

590

Passiver i alt

1.418

1.291

903

1.483

1.246

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

3

1

2

3

4

Hent gratis årsrapporter

Rekom Drift 2023 ApS

CVR-nr 33050860

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

Rekom Drift 2023 ApS

CVR-nr: 33050860

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Rekom Drift 2023 ApS

CVR-nr: 33050860

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger