Proff
Proff
Annonce

SMINKETEATRET ApS

CVR-nr29187932
AdresseSkråvej 5, 2880 Bagsværd

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.7235.0273.5572.5333.712
Personaleomkostninger-5.463-4.236-3.692-2.851-3.597
Afskrivninger-2-3-3-3-3
Kapacitetsomkostninger0000-32
Primært resultat258788-138-32280
Finansielle indtægter40000
Finansielle udgifter-13-63-17-29-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9-63-17-29-20
Ordinært resultat249725-155-35160
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat249725-155-35160
Skat af årets resultat-59-1732871-17
Årets resultat190552-127-28043

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler025912
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt025912
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt025912
Varebeholdninger275250350400300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser150244143103104
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender13016613893
Værdipapirer00000
Likvide midler9921.4221.0891.241823
Omsætningsaktiver i alt1.4311.9161.7491.8821.320
Status balance1.4311.9171.7541.8901.332
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat13971-364-23743
Udbytte12211800111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel386313-239-112278
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt386313-239-112278
Udskudt skat00000
Hensættelse00---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter116478100
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6410000
Varekreditorer1212575875
Anden gæld8541.5781.9291.936878
Kortfristet gæld i alt1.0451.6041.9932.0021.053
Passiver i alt1.4311.9171.7541.8901.332

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1613677
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SMINKETEATRET ApS

CVR-nr 29187932

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SMINKETEATRET ApS

CVR-nr: 29187932

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SMINKETEATRET ApS

CVR-nr: 29187932

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger