Proff
Proff
Annonce
Annonce

Speciallægeselskabet Gigtlægerne Hillerød ApS

CVR-nr33080409
AdresseSlotsgade 63 B 1 th, 3400 Hillerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.9613.6153.9994.0783.684
Personaleomkostninger-1.763-2.273-2.452-2.954-2.878
Afskrivninger-14-5000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.1841.3371.5471.125806
Finansielle indtægter20001
Finansielle udgifter-17-13-12-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4957000
Finansielle poster netto3444-12-3-1
Ordinært resultat2.2181.3811.5351.122805
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.2181.3811.5351.122805
Skat af årets resultat-501-328-330-247-177
Årets resultat1.7171.0531.205875628

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler5368000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5368000
Kapitalandele333347000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt333347000
Anlægsaktiver i alt386415000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser526387354580440
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0066029
Værdipapirer00000
Likvide midler1.502827911881430
Omsætningsaktiver i alt2.0431.2141.3301.461898
Status balance2.4291.6291.3301.461898
Selskabskapital8080808080
Overført resultat8973403518
Udbytte1.7001.0206004080
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8691.17372052398
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8691.17372052398
Udskudt skat00000
Hensættelse33---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000123606
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat512122371370
Varekreditorer4563813629
Anden gæld461177292642166
Kortfristet gæld i alt557453611938800
Passiver i alt2.4291.6291.3301.461898

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte23243
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Speciallægeselskabet Gigtlægerne Hillerød ApS

CVR-nr 33080409

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Speciallægeselskabet Gigtlægerne Hillerød ApS

CVR-nr: 33080409

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Speciallægeselskabet Gigtlægerne Hillerød ApS

CVR-nr: 33080409

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger