Proff
Proff
Annonce

STARK Group A/S

CVR-nr41952725
AdresseC.F. Richs Vej 115 3, 2000 Frederiksberg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2023-07Regnskab med fremmed valuta
2022-07Regnskab med fremmed valuta
2021-07Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-072022-072021-07
Startdato

01.08.2022

01.08.2021

16.12.2020

Sluttdato

31.07.2023

31.07.2022

31.07.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-072022-072021-07
ValutakodeEUREUREUR
Nettoomsætning7.054.0005.995.0001.474.000
Vareforbrug5.243.0004.454.0001.098.000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste1.811.0001.541.000376.000
Personaleomkostninger-903.000-707.000-171.000
Afskrivninger-243.000-171.000-37.000
Kapacitetsomkostninger-517.000-375.000-104.000
Primært resultat353.000288.00064.000
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto000
Ordinært resultat156.000186.00040.000
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat156.000186.00040.000
Skat af årets resultat-12.000-54.000-18.000
Årets resultat144.000132.00022.000

BALANCEREGNSKAB

2023-072022-072021-07
ValutakodeEUREUREUR
Goodwill825.000810.000769.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver989.000996.000961.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.814.0001.806.0001.730.000
Grunde og bygninger1.155.000732.000700.000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver989.000599.000517.000
Materielle anlægsaktiver i alt2.144.0001.331.0001.217.000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt4.133.0003.260.0003.029.000
Varebeholdninger1.087.000813.000553.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser823.000569.000491.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender86.00022.00021.000
Værdipapirer000
Likvide midler307.000261.000330.000
Omsætningsaktiver i alt2.324.0001.682.0001.402.000
Status balance6.457.0004.942.0004.431.000
Selskabskapital2.0002.0001.000
Overført resultat000
Udbytte000
Øvrige reserver846.000679.000530.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel848.000681.000531.000
Minoritetsinteressernes andel10.00011.00010.000
Egenkapital i alt858.000692.000541.000
Udskudt skat322.000312.000301.000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker143.00016.00011.000
Langfristet gæld til nærtstående parter001.713.000
Anden langfristet gæld785.000564.000511.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt3.503.0002.682.0002.536.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter31.00031.00037.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker28.00027.00016.000
Selskabsskat43.00031.00035.000
Varekreditorer1.338.0001.096.000931.000
Anden gæld481.000338.000298.000
Kortfristet gæld i alt1.927.0001.528.0001.317.000
Passiver i alt6.457.0004.942.0004.431.000

ANDET

2023-072022-072021-07
Antal ansatte15.30211.932-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STARK Group A/S

CVR-nr 41952725

Årsrapport 01.08.2022 (PDF)

Periode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 16.12.2020 (PDF)

Periode: 16.12.2020 - 31.07.2021

Kreditrapport

STARK Group A/S

CVR-nr: 41952725

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

STARK Group A/S

CVR-nr: 41952725

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger