Proff
Proff
Annonce

STORKESØEN RIBE AF 1992 ApS

CVR-nr16316199
AdresseHaulundvej 164, 6760 Ribe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.4576.7506.0873.9224.829
Personaleomkostninger-4.007-3.607-2.575-1.797-1.850
Afskrivninger-1.034-961-813-726-648
Kapacitetsomkostninger0-9-3860-224
Primært resultat2.4162.1732.3121.3992.107
Finansielle indtægter756140324
Finansielle udgifter-460-318-243-333-347
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-385-257-203-301-342
Ordinært resultat2.0311.9162.1091.0991.765
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0311.9162.1091.0991.765
Skat af årets resultat-447-421-473-228-342
Årets resultat1.5841.4951.6368701.423

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger15.71215.42612.81711.0459.756
Andre anlæg og driftsmidler474463637763950
Øvrige materielle anlægsaktiver0002280
Materielle anlægsaktiver i alt16.18615.88913.45412.03610.706
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt16.18615.88913.45412.03610.706
Varebeholdninger322335282245227
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser237291437
Tilgodehavender hos nærtstående parter189636148373
Andre tilgodehavender31544775349
Værdipapirer2725191314
Likvide midler6553601.2171.092195
Omsætningsaktiver i alt1.6051.6421.6441.573942
Status balance17.79117.53115.09813.61011.648
Selskabskapital240240240240240
Overført resultat7.9956.6615.5614.1053.430
Udbytte250200000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.4857.1015.8014.3453.670
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.4857.1015.8014.3453.670
Udskudt skat00000
Hensættelse541500397309220
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.8191.9732.1272.2782.388
Langfristet gæld til banker4.9285.5274.0004.4143.465
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.7477.5016.1276.6935.854
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0034100
Selskabsskat000139231
Varekreditorer687385462384330
Anden gæld1.3312.0451.9701.7401.344
Kortfristet gæld i alt2.0172.4292.7732.2621.905
Passiver i alt17.79117.53115.09813.61011.648

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte86655
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STORKESØEN RIBE AF 1992 ApS

CVR-nr 16316199

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STORKESØEN RIBE AF 1992 ApS

CVR-nr: 16316199

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

STORKESØEN RIBE AF 1992 ApS

CVR-nr: 16316199

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger