Proff
Proff
Annonce

TERADATA DANMARK ApS

CVR-nr30245326
AdresseØsterfælled Torv 3, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste41.27337.62652.31163.78077.607
Personaleomkostninger-35.844-31.928-45.991-44.945-69.416
Afskrivninger-214-176-344-369-471
Kapacitetsomkostninger-2.724-1.710-6.300-8.910-10.806
Primært resultat2.4903.813-3249.555-3.086
Finansielle indtægter3301861.485928451
Finansielle udgifter-765-1.043-848-3.045-1.319
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-434-856637-2.117-868
Ordinært resultat2.0562.9563137.438-3.955
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0562.9563137.438-3.955
Skat af årets resultat-513-649-80-1.642857
Årets resultat1.5432.3072335.796-3.098

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler491570212465761
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt491570212465761
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt491570212465761
Varebeholdninger0155654270315
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.29214.73329.9779.63684.156
Tilgodehavender hos nærtstående parter13.2319.2223.2971.1107.610
Andre tilgodehavender1809018026042.550
Værdipapirer00000
Likvide midler40.04832.08750.66344.59111.425
Omsætningsaktiver i alt55.05157.87987.57660.447111.962
Status balance55.54258.45087.78860.912112.722
Selskabskapital126126126126126
Overført resultat38.33236.78934.48234.24928.453
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel38.45836.91534.60834.37528.579
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt38.45836.91534.60834.37528.579
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld004.1951.4260
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00006.524
Langfristet gæld i alt004.1951.4266.524
Kortfristet gæld til nærtstående parter3945946.1386.99910.614
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8.8750007.948
Selskabsskat22510901560
Varekreditorer3063331155271.045
Anden gæld1.95820.49842.7316.94637.181
Kortfristet gæld i alt17.08321.53448.98525.11077.620
Passiver i alt55.54258.45087.78860.912112.722

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2121284253
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TERADATA DANMARK ApS

CVR-nr 30245326

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TERADATA DANMARK ApS

CVR-nr: 30245326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TERADATA DANMARK ApS

CVR-nr: 30245326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger