Proff
Proff
Annonce
Annonce

TESLA MOTORS DENMARK ApS

CVR-nr32787347
AdresseLokesvej 8, 3400 Hillerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.588.6291.530.6591.909.0560-
Vareforbrug1.465.8471.437.0341.824.72100
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste123.09793.62584.33579.62855.839
Personaleomkostninger-87.237-62.828-48.902-50.589-50.067
Afskrivninger-12.030-7.911-6.730-10.858-12.946
Kapacitetsomkostninger074-68-291-6
Primært resultat23.83022.96028.63517.890-7.180
Finansielle indtægter00001
Finansielle udgifter-69-444-274-445-459
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-69-444-274-445-458
Ordinært resultat23.76122.51628.36117.445-7.638
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat23.76122.51628.36117.445-7.638
Skat af årets resultat-4.895-5.022-8.056-12.9160
Årets resultat18.86617.49420.30530.361-7.638

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger40.17917.24812.09911.59420.748
Andre anlæg og driftsmidler46.31422.03618.13319.19614.905
Øvrige materielle anlægsaktiver16.6272.327000
Materielle anlægsaktiver i alt103.12041.61130.23230.79035.653
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2.8842.8841.8292.5212.484
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.8842.8841.8292.5212.484
Anlægsaktiver i alt106.00444.49532.06133.31138.137
Varebeholdninger59.65973.67464.77161.06829.481
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser37.34357.44523.72068.9836.694
Tilgodehavender hos nærtstående parter107.554213.834816.928358.85927.291
Andre tilgodehavender28.50324.38423.51221.3573.231
Værdipapirer00000
Likvide midler00002
Omsætningsaktiver i alt235.540372.451940.253510.26768.550
Status balance341.544416.946972.314543.578106.687
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat129.397110.53193.03772.73242.370
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel129.522110.65693.16272.85742.495
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt129.522110.65693.16272.85742.495
Udskudt skat00000
Hensættelse--0394862
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld72.20659.82041.83429.30317.117
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt72.20659.82041.83429.30317.117
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.01263.338602.028280.1512.222
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.6143.26911.7325.5810
Varekreditorer51.26239.86526.78716.42624.185
Anden gæld12.213139.998196.77117.7174.573
Kortfristet gæld i alt139.816246.470837.318441.02446.213
Passiver i alt341.544416.946972.314543.578106.687

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1801369795100
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TESLA MOTORS DENMARK ApS

CVR-nr 32787347

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TESLA MOTORS DENMARK ApS

CVR-nr: 32787347

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TESLA MOTORS DENMARK ApS

CVR-nr: 32787347

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger