Proff
Proff
Annonce

TRANSMEDICA A/S

CVR-nr17423401
AdresseVesterbrogade 6 D 6, 1620 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning252.985273.523238.479192.962184.467
Vareforbrug89.12891.03770.47455.04145.492
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste164.204182.817168.345138.361139.520
Personaleomkostninger-159.570-167.128-164.246-133.980-131.826
Afskrivninger-643-700-1.114-1.145-623
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.99114.9892.9863.2367.072
Finansielle indtægter68248600345137
Finansielle udgifter-1.827-2.212-945-1.079-1.062
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5.5434.101385-982-560
Finansielle poster netto4.3981.93740-1.716-1.485
Ordinært resultat8.39016.9263.0271.5205.587
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.39016.9263.0271.5205.587
Skat af årets resultat-736-3.215-6262.8950
Årets resultat7.65413.7112.4014.4155.587

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000413863
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7891.3861.9882.2712.309
Immaterielle anlægsaktiver i alt7891.3861.9882.6843.171
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler5680178185202
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5680178185202
Kapitalandele25.18324.08821.91422.44425.199
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt25.18324.08821.91422.44425.199
Anlægsaktiver i alt26.02825.55424.08025.31328.572
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14.92815.32619.98714.12317.098
Tilgodehavender hos nærtstående parter22109661.1710
Andre tilgodehavender5.9628.2149.72410.2036.861
Værdipapirer00000
Likvide midler21.02716.13812.05016.84612.915
Omsætningsaktiver i alt42.91140.59943.56243.35937.628
Status balance68.93966.15267.64268.67166.200
Selskabskapital3.0003.0003.0003.0003.000
Overført resultat35.60037.49123.50020.95426.573
Udbytte10.0000010.0000
Øvrige reserver5841.0061.4291.5941.533
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel49.18441.49727.92935.54831.106
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt49.18441.49727.92935.54831.106
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.6933.62914.3183.36613.581
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.5143.0362.5572.3291.072
Anden gæld14.54717.98922.83927.43020.441
Kortfristet gæld i alt19.75424.65539.71433.12435.094
Passiver i alt68.93966.15267.64268.67166.200

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte12010810197109
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TRANSMEDICA A/S

CVR-nr 17423401

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TRANSMEDICA A/S

CVR-nr: 17423401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TRANSMEDICA A/S

CVR-nr: 17423401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger