Proff
Proff
Annonce

Ulstrupgaard Breeding A/S

CVR-nr37536911
AdresseTybjergvej 20, 4160 Herlufmagle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste30.16527.44211.01822.0003.713
Personaleomkostninger-12.474-11.029-3.559-3.227-1.969
Afskrivninger-6.427-5.380-2.671-1.980-740
Kapacitetsomkostninger0-2.307-43-2050
Primært resultat11.2648.7264.74516.5891.004
Finansielle indtægter2.714230210
Finansielle udgifter-4.206-2.268-672-1.118-956
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0793-5520
Finansielle poster netto-1.492-1.453-727-1.095-956
Ordinært resultat9.7727.2734.01915.49447
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.7727.2734.01915.49447
Skat af årets resultat-2.435-1.324-1.12400
Årets resultat7.3365.9492.89515.49447

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver119415000
Immaterielle anlægsaktiver i alt119415000
Grunde og bygninger154.533123.21929.45823.98018.494
Andre anlæg og driftsmidler35.99625.9078.99911.3386.991
Øvrige materielle anlægsaktiver55.30351.0595.2424.3143.045
Materielle anlægsaktiver i alt216.904184.16343.69939.63328.530
Kapitalandele2.339801000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.339801000
Anlægsaktiver i alt219.362185.37943.69939.63328.530
Varebeholdninger30.98020.3229.21910.1882.518
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.7671.5741.3351.727456
Tilgodehavender hos nærtstående parter04.3778500
Andre tilgodehavender001.3951071.223
Værdipapirer00000
Likvide midler441444.1496.721
Omsætningsaktiver i alt33.87533.37012.03716.17010.918
Status balance253.237218.74955.73655.80339.447
Selskabskapital694694500500500
Overført resultat36.97523.01317.06415.048-447
Udbytte00000
Øvrige reserver06.625000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37.66930.33217.56415.54853
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt37.66930.33217.56415.54853
Udskudt skat00000
Hensættelse7.4355.0002.54800
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter110.31873.65412.67613.68714.444
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001.4421.636
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt110.31873.65412.67615.12816.080
Kortfristet gæld til nærtstående parter68.98977.9292.00108.200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter001.0421.0320
Kortfristet gæld til banker9.72013.2371.19203.203
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.4382.4541.6196.1062.959
Anden gæld4.92716.14317.09417.7968.952
Kortfristet gæld i alt97.815109.76322.94825.12723.314
Passiver i alt253.237218.74955.73655.80339.447

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3230925
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ulstrupgaard Breeding A/S

CVR-nr 37536911

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ulstrupgaard Breeding A/S

CVR-nr: 37536911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ulstrupgaard Breeding A/S

CVR-nr: 37536911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger