Proff
Proff
Annonce

VALCON A/S

CVR-nr25254090
AdresseMeldahlsgade 5 2, 1613 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122021-062020-06
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning257.358248.79990.418226.008288.221
Vareforbrug73.92693.97737.97466.87082.913
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste183.431154.82252.444159.138185.957
Personaleomkostninger-165.925-126.463-48.750-124.777-162.350
Afskrivninger-1.155-1.108-464-1.924-2.951
Kapacitetsomkostninger-10-10000
Primært resultat16.34227.2423.23032.43840.007
Finansielle indtægter347540189642860
Finansielle udgifter-718-844-460-994-1.247
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000111-1.391
Finansielle poster netto-371-304-271-242-1.778
Ordinært resultat15.97126.9382.95932.19639.619
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.97126.9382.95932.19639.619
Skat af årets resultat-3.384-5.831-662-6.981-8.787
Årets resultat12.58721.1072.29725.21530.833

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00001.024
Immaterielle anlægsaktiver i alt00001.024
Grunde og bygninger174751.3871.7952.638
Andre anlæg og driftsmidler2.0451.3980057
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.0621.8731.3871.7952.695
Kapitalandele0004.9206.542
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.4792.2982.0962.0952.095
Finansielle anlægsaktiver i alt2.4792.2982.0967.0158.637
Anlægsaktiver i alt4.5414.1713.4838.81112.357
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser64.96360.41845.83655.94254.582
Tilgodehavender hos nærtstående parter004000
Andre tilgodehavender9181.0711.1971.5321.353
Værdipapirer00000
Likvide midler017.65613.11245.14059.045
Omsætningsaktiver i alt68.30181.94661.739104.499116.575
Status balance72.84286.11865.222113.310128.932
Selskabskapital888888888888888
Overført resultat23.90335.31629.20956.43964.067
Udbytte00000
Øvrige reserver0002.4942.216
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel24.79136.20430.09759.82167.171
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt24.79136.20430.09759.82167.171
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.0446.2348.1749.54512.234
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.0446.2348.1749.54512.234
Kortfristet gæld til nærtstående parter57579901829.718
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.2300000
Selskabsskat1.0736.4824.3577.4780
Varekreditorer9.53811.35410.2809.2759.654
Anden gæld28.59025.04512.31427.01030.155
Kortfristet gæld i alt42.00743.68026.95143.94549.527
Passiver i alt72.84286.11865.222113.310128.932

ANDET

2023-122022-122021-122021-062020-06
Antal ansatte158117100109155
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VALCON A/S

CVR-nr 25254090

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

VALCON A/S

CVR-nr: 25254090

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VALCON A/S

CVR-nr: 25254090

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger