Proff
Proff
Annonce
Annonce

VALEUR A/S

CVR-nr25449665
AdresseMichael Drewsens Vej 20 A, 8270 Højbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.47510.53914.32112.93414.498
Personaleomkostninger-8.837-8.497-13.041-11.548-13.120
Afskrivninger0-361-340-298-858
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6381.6809401.087520
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-3-12-22-12-7
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3-12-22-12-7
Ordinært resultat6351.6689171.075512
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6351.6689171.075512
Skat af årets resultat-123-367-203-237-116
Årets resultat5121.301714838397

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00110434425
Immaterielle anlægsaktiver i alt00110434425
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00441351425
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00441351425
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver207207197228363
Finansielle anlægsaktiver i alt207207197228363
Anlægsaktiver i alt2072077471.0131.214
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.4281.5151.3772.3331.761
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.1021.28385450
Andre tilgodehavender42425900
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2431.4661.0953.1001.192
Omsætningsaktiver i alt3.8714.3553.5015.6623.059
Status balance4.0784.5624.2486.6754.273
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat66066
Udbytte5121.301720838400
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.5172.3061.7201.8441.406
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.5172.3061.7201.8441.406
Udskudt skat00000
Hensættelse-044137140
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld691691707877387
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt691691707877387
Kortfristet gæld til nærtstående parter510113000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat13144629684175
Varekreditorer89172369582372
Anden gæld1.1398341.1123.1511.793
Kortfristet gæld i alt1.8701.5651.7783.8172.340
Passiver i alt4.0784.5624.2486.6754.273

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1817333135
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VALEUR A/S

CVR-nr 25449665

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VALEUR A/S

CVR-nr: 25449665

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VALEUR A/S

CVR-nr: 25449665

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger