Proff
Proff
Annonce

WORLD TRANSLATION A/S

CVR-nr28680546
AdresseGammel Viborgvej 9 A, 8381 Tilst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.19915.23114.79612.61512.920
Personaleomkostninger-13.739-14.521-12.802-11.981-13.489
Afskrivninger-185-266-261-227-189
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.2754441.733408-758
Finansielle indtægter462682913813
Finansielle udgifter-197-114-133-130-82
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-151154-1048-69
Ordinært resultat1.1235981.629416-828
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1235981.629416-828
Skat af årets resultat-248-133-359-92180
Årets resultat8754651.270324-648

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger261238342376190
Andre anlæg og driftsmidler91168330499498
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt352406672875688
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver155155155155155
Finansielle anlægsaktiver i alt155155155155155
Anlægsaktiver i alt5065608271.030843
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.5005.1256.2205.1884.718
Tilgodehavender hos nærtstående parter9390223132
Andre tilgodehavender84401162147
Værdipapirer00000
Likvide midler2.7542.5202.8053.277169
Omsætningsaktiver i alt9.5688.1759.5149.1925.242
Status balance10.0748.73510.34110.2226.086
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.2072.8322.3671.5971.273
Udbytte500050000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.2073.3323.3672.0971.773
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.2073.3323.3672.0971.773
Udskudt skat00000
Hensættelse115674-0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.2231.0981.3871.339452
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.2231.0981.3871.339452
Kortfristet gæld til nærtstående parter38178445753
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker188800
Selskabsskat293817500
Varekreditorer1.8232.0182.3882.4961.266
Anden gæld2.4962.1352.8653.8451.842
Kortfristet gæld i alt4.6334.2505.5136.7863.861
Passiver i alt10.0748.73510.34110.2226.086

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3235313235
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WORLD TRANSLATION A/S

CVR-nr 28680546

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WORLD TRANSLATION A/S

CVR-nr: 28680546

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WORLD TRANSLATION A/S

CVR-nr: 28680546

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger