Proff
Proff
Annonce

XO CARE A/S

CVR-nr46936728
AdresseHåndværkersvinget 6, 2970 Hørsholm

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste64.34958.19851.15124.36331.793
Personaleomkostninger0000-33.582
Afskrivninger0000-1.529
Kapacitetsomkostninger-47.977-39.970-34.002-24.037-28.045
Primært resultat3.2897.3426.2343263.749
Finansielle indtægter1723087201269
Finansielle udgifter-829-636-414-232-135
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-657-606-327-31134
Ordinært resultat2.6326.7365.9072963.883
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.6326.7365.9072963.883
Skat af årets resultat-597-1.492-1.386-73-1.014
Årets resultat2.0355.2444.5212232.869

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver8211514800
Immaterielle anlægsaktiver i alt8211514800
Grunde og bygninger2.5723.1273.5062.7473.029
Andre anlæg og driftsmidler7.0438.0495.3092.9603.698
Øvrige materielle anlægsaktiver003.1352.2501.698
Materielle anlægsaktiver i alt9.61511.17511.9507.9568.426
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.2591.100972957927
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.2591.100972957927
Anlægsaktiver i alt10.95512.39013.0708.9139.353
Varebeholdninger29.40126.90120.64015.37319.991
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.38029.34714.78414.50521.364
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender893270910216291
Værdipapirer00000
Likvide midler1255723.7224.9591.093
Omsætningsaktiver i alt53.61958.09840.53335.72243.995
Status balance64.57470.48853.60344.63553.348
Selskabskapital672672672672672
Overført resultat23.75221.91620.67320.65120.429
Udbytte001.50004.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel24.42322.58822.84421.32325.101
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt24.42322.58822.84421.32325.101
Udskudt skat0000-326
Hensættelse1.5341.002800717951
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.7875.1995.6646.1061.092
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.7875.1995.6646.1061.092
Kortfristet gæld til nærtstående parter0002.9990
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker10.1111.893004.350
Selskabsskat0986903139534
Varekreditorer13.51128.00116.9038.14316.789
Anden gæld10.20710.8186.4895.2084.531
Kortfristet gæld i alt33.82941.69924.29516.48926.205
Passiver i alt64.57470.48853.60344.63553.348

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte7669585062
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

XO CARE A/S

CVR-nr 46936728

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

XO CARE A/S

CVR-nr: 46936728

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

XO CARE A/S

CVR-nr: 46936728

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger