Proff
Proff
Annonce
Annonce

AAV DÆK AARHUS A/S

CVR-nr30696972
AdresseSintrupvej 40, 8220 Brabrand

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.22113.2249.45011.08014.233
Personaleomkostninger-7.629-4.523-5.146-7.986-9.601
Afskrivninger-2.071-1.852-1.418-1.215-977
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.5226.8502.8861.8803.655
Finansielle indtægter264193164166108
Finansielle udgifter-328-478-522-508-387
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-64-285-358-343-279
Ordinært resultat6.4586.5652.5281.5373.376
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.4586.5652.5281.5373.376
Skat af årets resultat-1.418-1.472-528-349-752
Årets resultat5.0405.0932.0001.1882.624

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1830000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1830000
Grunde og bygninger1.4261.5161.6061.6791.547
Andre anlæg og driftsmidler5.0266.0616.1204.1714.095
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.4527.5777.7265.8505.642
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6.6367.5777.7265.8505.642
Varebeholdninger16.3265.2794.5986.0585.574
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.7795.1863.3394.5445.367
Tilgodehavender hos nærtstående parter10.7997.5096.5646.5303.751
Andre tilgodehavender1.9041.298632293
Værdipapirer4646262624
Likvide midler1.4771.0031.1664.5492.622
Omsætningsaktiver i alt34.71620.47516.40821.98917.494
Status balance41.35228.05324.13427.83923.135
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat6.7606.7606.7606.7606.760
Udbytte5.0405.0932.0001.1882.624
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.79912.8529.7608.94810.384
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.79912.8529.7608.94810.384
Udskudt skat00000
Hensættelse72179224989
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld034401770
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt034401770
Kortfristet gæld til nærtstående parter12.96412.16211.38216.73210.394
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer10.2841.190863378508
Anden gæld5.2321.3241.9051.5061.841
Kortfristet gæld i alt28.48014.67714.15018.61612.743
Passiver i alt41.35228.05324.13427.83923.135

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1813152119
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AAV DÆK AARHUS A/S

CVR-nr 30696972

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AAV DÆK AARHUS A/S

CVR-nr: 30696972

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AAV DÆK AARHUS A/S

CVR-nr: 30696972

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger