Proff
Proff

Acton A/S

CVR-nr12374186
AdresseTorbenfeldvej 3, 2665 Vallensbæk Strand

Acton A/S startede i 1989 og er i dag en af Danmarks førende leverandører af åbne transmissioner.
Programmet omfatter bl.a. lejer, kæder, remme, koblinger, lineærføringer, maskinfødder, teknisk plast og meget mere.

Kontakt os for professionel teknisk rådgivning samt hurtig og præcis levering fra vort store program af lagerførte artikler.
- Har vi mod forventning ikke den ønskede vare på lager kan vi fremskaffe den på kort tid gennem vort vidt strækkende net af leverandører.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.7689.1566.9125.8827.247
Personaleomkostninger-5.518-5.042-4.808-6.057-6.398
Afskrivninger-393-272-394-425-448
Kapacitetsomkostninger00-1-10
Primært resultat3.8573.8421.709-602401
Finansielle indtægter20112
Finansielle udgifter-84-55-51-84-60
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-82-55-50-82-58
Ordinært resultat3.7753.7881.659-684342
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.7753.7881.659-684342
Skat af årets resultat-831-823-365201-84
Årets resultat2.9442.9651.294-483259

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000150299
Immaterielle anlægsaktiver i alt000150299
Grunde og bygninger3.0793.2173.3533.4311.114
Andre anlæg og driftsmidler1.056393137302540
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.1343.6103.4893.7331.654
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9292929292
Finansielle anlægsaktiver i alt9292929292
Anlægsaktiver i alt4.2273.7023.5823.9752.046
Varebeholdninger8.7946.5897.0876.9996.268
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.3353.7291.9752.1602.980
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.02285901250
Andre tilgodehavender00001
Værdipapirer00000
Likvide midler3941.9912.288190106
Omsætningsaktiver i alt13.54513.16911.3709.5529.464
Status balance17.77216.87114.95113.52711.509
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat7.2805.7785.7555.3035.785
Udbytte1.5003.00090000
Øvrige reserver1.5681.6261.6851.7430
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.94911.0058.9397.6466.385
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.94911.0058.9397.6466.385
Udskudt skat00000
Hensættelse41431940342914
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter9189921.0641.1361.208
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9189921.0641.1361.208
Kortfristet gæld til nærtstående parter000383390
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker686001.136695
Selskabsskat7359073910102
Varekreditorer1.9061.1831.0821.0791.128
Anden gæld2.1632.4653.0721.7201.588
Kortfristet gæld i alt5.4914.5564.5444.3173.903
Passiver i alt17.77216.87114.95113.52711.509

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte118979
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Acton A/S

CVR-nr 12374186

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Acton A/S

CVR-nr: 12374186

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7021062


Certificeringer

Vi er medlem af Bearing net
Vi er medlem af Bearing net
Erhvervspartner Støtter kræftens bekæmpelse
Erhvervspartner Støtter kræftens bekæmpelse
Vi støtter røde kors erhvervsklub 2022
Vi støtter røde kors erhvervsklub 2022

Åbningstider

Mandag
8:15 - 16:30
Tirsdag
8:15 - 16:30
Onsdag
8:15 - 16:30
Torsdag
8:15 - 16:30
Fredag
8:15 - 14:30

Andre åbningstider for Afd. i Viby J. Man – Tor kl. 8:00 – 16:15 Fredag kl. 8:00 – 14:30

Kreditrapport

Acton A/S

CVR-nr: 12374186

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger