Proff
Proff
Annonce
Annonce

Administration Gigtlægerne I/S

CVR-nr40354948
AdresseSlotsgade 63 B 1 th, 3400 Hillerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

05.03.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.4521.812---
Personaleomkostninger-1.394-1.747000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5865---
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-4000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1-4000
Ordinært resultat5762---
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5762---
Skat af årets resultat00000
Årets resultat5762---

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver127127000
Finansielle anlægsaktiver i alt127127000
Anlægsaktiver i alt127127000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler1227000
Omsætningsaktiver i alt127371000
Status balance254498000
Selskabskapital00000
Overført resultat-28228000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-28228---
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-28228---
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1330000
Selskabsskat00000
Varekreditorer62203000
Anden gæld8767000
Kortfristet gæld i alt282269000
Passiver i alt254498---

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte34---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Administration Gigtlægerne I/S

CVR-nr 40354948

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Administration Gigtlægerne I/S

CVR-nr: 40354948

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Administration Gigtlægerne I/S

CVR-nr: 40354948

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger