Proff
Proff
Annonce

AgroSolis ApS

CVR-nr42864889
AdresseHastrupvej 17, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2024-042023-04
Startdato

01.05.2023

26.11.2021

Sluttdato

30.04.2024

30.04.2023

RESULTATREGNSKAB

2024-042023-04
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste50.11366.423
Personaleomkostninger-50.060-64.409
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat532.014
Finansielle indtægter125170
Finansielle udgifter-158-105
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-3365
Ordinært resultat202.079
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat202.079
Skat af årets resultat-18-459
Årets resultat21.620

BALANCEREGNSKAB

2024-042023-04
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt00
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.4552.813
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender02.282
Værdipapirer00
Likvide midler5882.801
Omsætningsaktiver i alt9.1007.952
Status balance9.1007.952
Selskabskapital4040
Overført resultat-3781.620
Udbytte2.0000
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-3381.660
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt-3381.660
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld0459
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt0459
Kortfristet gæld til nærtstående parter7001.882
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat4710
Varekreditorer4.837795
Anden gæld3.4303.156
Kortfristet gæld i alt9.4385.833
Passiver i alt9.1007.952

ANDET

2024-042023-04
Antal ansatte97113
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AgroSolis ApS

CVR-nr 42864889

Årsrapport 01.05.2023 (PDF)

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

Årsrapport 26.11.2021 (PDF)

Periode: 26.11.2021 - 30.04.2023

Kreditrapport

AgroSolis ApS

CVR-nr: 42864889

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AgroSolis ApS

CVR-nr: 42864889

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger