Proff
Proff

Aj Sikring og Teknik ApS

CVR-nr40302832
AdresseTingvej 33, 4000 Roskilde

Kompetence udvikling AJ Sikring og Teknik ApS ønsker på sigt at være en af de stærke inden for branchen, og vi udvikler løbende vores kompetencer for at sikre, at vi er en af de fagligt førende på strategiske områder. Attraktiv arbejdskultur AJ Sikring og Teknik ApS vil være en attraktiv virksomhed for medarbejdere og kunder med en udviklende arbejdskultur. Vi stræber kontinuerligt efter forbedringer på alle niveauer i virksomheden. Innovative Vi tilpasser og forandrer hele tiden vores måde at drive forretning på, ligesom vi er innovative i vores arbejde med etablering af nye forretningsområder og koncepter. Resultatorienterede AJ Sikring og Teknik ApS tilstræber at være en kompetent og konkurrencedygtig sikringsvirksomhed, der udfører vores opgaver resultatorienteret og effektivt i overensstemmelse med kundernes krav. Teknologiske løsninger Vi fokuserer på at styrke vores kvalifikationer gennem såvel faglig som personlig udvikling, således at vi har de rette kompetencer til at imødekomme fremtidens teknologiske udvikling. Kvalitet AJ Sikring og Teknik ApS arbejder målrettet på at skabe et sikkert arbejdsmiljø for både medarbejdere og kunder. Vi sikrer os, at kvaliteten af vores arbejde er i orden. Mission AJ Sikring og Teknik ApS’s mission er, gennem dygtige, veluddannede og loyale medarbejdere, at levere kvalitetssikrede løsninger inden for vores fagområder, til kunder og samarbejdspartnere inden for både offentlige og private virksomheder og institutioner samt til private. Det gode håndværk er i højsæde og opnås gennem ærlige og troværdige håndværkere, der er med til at skabe en sund vækst og en høj service for vores kunder. Vi er en virksomhed, som er attraktiv at være ansat i og hvor medarbejderen selv søger til.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.03.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste12.5829.9986.9896.120
Personaleomkostninger-8.660-8.222-5.552-4.590
Afskrivninger-73-600
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat2.285434476939
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-2-10-12-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-2-30
Finansielle poster netto-2-12-15-12
Ordinært resultat2.283422461927
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat2.283422461927
Skat af årets resultat-514-107-109-209
Årets resultat1.769315352718

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler19283150
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt19283150
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver30303030
Finansielle anlægsaktiver i alt30303030
Anlægsaktiver i alt2221134530
Varebeholdninger30015010020
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.5083.0492.9172.352
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender00100
Værdipapirer0000
Likvide midler2.169595810789
Omsætningsaktiver i alt6.9773.7943.8373.161
Status balance7.2003.9063.8823.191
Selskabskapital50505050
Overført resultat1.454885570718
Udbytte1.200000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.704935620768
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt2.704935620768
Udskudt skat0000
Hensættelse38425216760
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat382221150
Varekreditorer1.178970956478
Anden gæld2.5511.7272.1371.736
Kortfristet gæld i alt4.1112.7193.0942.364
Passiver i alt7.2003.9063.8823.191

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte1516108
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aj Sikring og Teknik ApS

CVR-nr 40302832

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.03.2019 (PDF)

Periode: 01.03.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Aj Sikring og Teknik ApS

CVR-nr: 40302832

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7030935


Certificeringer

Eliteleverandør til det Offentlige 2021 | Mercell
Eliteleverandør til det Offentlige 2021 | Mercell
Medlem af Sikkerhedsbranchen | ISO 9001:2015-Certificeret Virksomhed
Medlem af Sikkerhedsbranchen | ISO 9001:2015-Certificeret Virksomhed
Medlem af TEKNIQ Garanti | Installatørernes Organisation
Medlem af TEKNIQ Garanti | Installatørernes Organisation

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Kreditrapport

Aj Sikring og Teknik ApS

CVR-nr: 40302832

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger