Proff
Proff
Annonce
Annonce

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr39144611
AdresseSønderhøj 14, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.199.2023.480.1033.879.1643.380.3113.673.745
Vareforbrug4.084.5393.358.0563.748.3233.268.7713.566.054
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste114.663122.047130.841111.540107.691
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-46.218-49.512-52.605-44.842-39.087
Primært resultat68.44572.53578.23666.69868.604
Finansielle indtægter4811.9422.2021.9132.066
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4811.9422.2021.9132.066
Ordinært resultat68.92574.47780.43868.61170.670
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat68.92574.47780.43868.61170.670
Skat af årets resultat-1.179-1.169-1.154-1.147-1.136
Årets resultat67.74673.30879.28467.46469.534

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter249.570252.178252.754244.297244.256
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt249.570252.178252.754244.297244.256
Status balance249.570252.178252.754244.297244.256
Selskabskapital00000
Overført resultat198.409197.091195.867194.222192.949
Udbytte38.75942.77546.44239.78640.452
Øvrige reserver7.5097.5097.5097.5097.509
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel244.676247.375249.818241.517240.910
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt244.676247.375249.818241.517240.910
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat206280530
Varekreditorer3.6452.8871.5301.1541.993
Anden gæld1.2281.2881.4061.5731.353
Kortfristet gæld i alt4.8934.8032.9362.7803.346
Passiver i alt249.570252.178252.754244.297244.256

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr 39144611

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr: 39144611

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr: 39144611

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger