Proff
Proff
Annonce

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr39144611
AdresseSønderhøj 14, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.198.0934.199.2023.480.1033.879.1643.380.311
Vareforbrug4.082.7824.084.5393.358.0563.748.3233.268.771
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste115.311114.663122.047130.841111.540
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-46.479-46.218-49.512-52.605-44.842
Primært resultat68.83268.44572.53578.23666.698
Finansielle indtægter1.8524811.9422.2021.913
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.8524811.9422.2021.913
Ordinært resultat70.68468.92574.47780.43868.611
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat70.68468.92574.47780.43868.611
Skat af årets resultat-1.180-1.179-1.169-1.154-1.147
Årets resultat69.50467.74673.30879.28467.464

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter258.477249.570252.178252.754244.297
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt258.477249.570252.178252.754244.297
Status balance258.477249.570252.178252.754244.297
Selskabskapital7.5090000
Overført resultat200.164198.409197.091195.867194.222
Udbytte41.47838.75942.77546.44239.786
Øvrige reserver07.5097.5097.5097.509
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel249.151244.676247.375249.818241.517
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt249.151244.676247.375249.818241.517
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2020628053
Varekreditorer6.7553.6452.8871.5301.154
Anden gæld2.5511.2281.2881.4061.573
Kortfristet gæld i alt9.3264.8934.8032.9362.780
Passiver i alt258.477249.570252.178252.754244.297

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr 39144611

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr: 39144611

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Andelssmør A.M.B.A.

CVR-nr: 39144611

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger