Proff
Proff
Annonce

ANKERS TIVOLIPARK ApS

CVR-nr34881553
AdresseSkovbovej 37, 4632 Bjæverskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.7302.5811.4206381.685
Personaleomkostninger-2.252-2.098-1.071-451-2.410
Afskrivninger-46-28-20-18-13
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat432454328169-737
Finansielle indtægter10100691
Finansielle udgifter-47-51-31-22-33
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-19-14
Finansielle poster netto-37-50-31-41644
Ordinært resultat395404298128-94
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat395404298128-94
Skat af årets resultat-89-91-65-199
Årets resultat306313232109-85

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler762733517162
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt762733517162
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1437676126126
Finansielle anlægsaktiver i alt1437676126126
Anlægsaktiver i alt905809126196188
Varebeholdninger2020202020
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser161003940
Tilgodehavender hos nærtstående parter7733751800
Andre tilgodehavender2315439680957
Værdipapirer00000
Likvide midler1.380458709436148
Omsætningsaktiver i alt2.4061.0411.1441.304265
Status balance3.3111.8501.2701.500453
Selskabskapital8080808080
Overført resultat91560929664-46
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel99568937614434
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt99568937614434
Udskudt skat00000
Hensættelse6336120
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.0733733471.217297
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6355080
Varekreditorer32720860400
Anden gæld79048848689121
Kortfristet gæld i alt2.2531.1248931.354419
Passiver i alt3.3111.8501.2701.500453

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte10118314
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ANKERS TIVOLIPARK ApS

CVR-nr 34881553

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ANKERS TIVOLIPARK ApS

CVR-nr: 34881553

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ANKERS TIVOLIPARK ApS

CVR-nr: 34881553

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger