Proff
Proff
Annonce
Annonce

Autoriserede fysioterapeuter Charlottenlund Fysioterapi ApS

CVR-nr32302653
AdresseJægersborg Alle 19 1, 2920 Charlottenlund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.8794.0363.9974.9594.836
Personaleomkostninger-4.103-3.180-3.001-3.930-3.786
Afskrivninger-654-470-468-457-501
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat122386528573549
Finansielle indtægter970000
Finansielle udgifter-516-272-295-286-358
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0135101710
Finansielle poster netto-419-137-195-215-358
Ordinært resultat-298249333358191
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-298249333358191
Skat af årets resultat135-55-77-79-42
Årets resultat-163194256279149

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill8.62510.06310.34410.62512.272
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt8.62510.06310.34410.62512.272
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler33125292441525
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt33125292441525
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver949494234234
Finansielle anlægsaktiver i alt949494234234
Anlægsaktiver i alt8.75210.28110.72911.30013.031
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser356249345368434
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.4292.8552.6601.6371
Andre tilgodehavender338629368795818
Værdipapirer00000
Likvide midler0004256
Omsætningsaktiver i alt4.1233.7323.3732.8041.508
Status balance12.87514.01414.10214.10414.539
Selskabskapital8080808080
Overført resultat14858664408129
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel94938744488209
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt94938744488209
Udskudt skat00000
Hensættelse1.2681.4791.206927717
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter7.7250000
Langfristet gæld til banker08.1418.7249.86811.700
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3930000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.1188.1418.7249.86811.700
Kortfristet gæld til nærtstående parter531406866
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.6541.184904274623
Selskabsskat0003350
Varekreditorer22256603453
Anden gæld9882.1762.3962.1741.231
Kortfristet gæld i alt3.3953.4563.4292.8221.913
Passiver i alt12.87514.01414.10214.10414.539

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte998113
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Autoriserede fysioterapeuter Charlottenlund Fysioterapi ApS

CVR-nr 32302653

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Autoriserede fysioterapeuter Charlottenlund Fysioterapi ApS

CVR-nr: 32302653

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Autoriserede fysioterapeuter Charlottenlund Fysioterapi ApS

CVR-nr: 32302653

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger