Proff
Proff
Annonce

BAIN & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr30714520
AdresseKristen Bernikows Gade 1, 1105 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning489.651439.242---
Vareforbrug233.608107.537000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste263.844331.705291.11180.74861.695
Personaleomkostninger-346.605-383.603-372.417-67.616-63.306
Afskrivninger-4.311-4.541-5.480-1.138-1.308
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-87.072-56.439-86.78611.994-2.919
Finansielle indtægter3.57107414742
Finansielle udgifter-1.916-1.857-23.712-337-217
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-44.431-21.039-24.79500
Finansielle poster netto-42.776-22.896-48.433-323525
Ordinært resultat-129.848-79.335-135.21811.671-2.394
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-129.848-79.335-135.21811.671-2.394
Skat af årets resultat000-2.590527
Årets resultat-129.848-79.335-135.2189.080-1.867

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.3591.1141.6971.8882.510
Andre anlæg og driftsmidler10.0119.6827.5771.8911.283
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.37010.7969.2743.7803.793
Kapitalandele1.39430.43940.62400
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver001.95100
Finansielle anlægsaktiver i alt1.39430.43942.57500
Anlægsaktiver i alt15.76441.23551.8493.7803.793
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser65.990112.608227.97323.34329.105
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.995275.52017.381029.396
Andre tilgodehavender10.9911.49910.5063.6042.648
Værdipapirer00000
Likvide midler41.29411.60610.57039.9603.172
Omsætningsaktiver i alt130.285403.823268.93467.08966.867
Status balance146.049445.058320.78370.86970.661
Selskabskapital3.3433.3433.343125125
Overført resultat-256.222-141.761-79.2909.22819.147
Udbytte00019.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-252.879-138.418-75.94828.35319.272
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-252.879-138.418-75.94828.35319.272
Udskudt skat00000
Hensættelse--01980
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0126.383250.98500
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0017.33900
Langfristet gæld i alt0126.383268.32400
Kortfristet gæld til nærtstående parter318.747286.3382.6454.10319.528
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker026.42220
Selskabsskat0005650
Varekreditorer3.2116.9606.084947500
Anden gæld76.970163.793113.25736.70131.360
Kortfristet gæld i alt398.928457.093128.40742.31851.389
Passiver i alt146.049445.058320.78370.86970.661

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1921911783839
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BAIN & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr 30714520

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BAIN & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr: 30714520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BAIN & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr: 30714520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger