Proff
Proff

BP Støjmåling ApS

CVR-nr37817848
AdresseSøndermarken 2, 7400 Herning

Professionelle støjmålinger godkendt af Miljøstyrelsen.
Mit navn er Bjørn Petersen. Uddannet miljøtekniker. Siden 1997 har jeg haft BP Støjmåling med adresse i Herning. Hvis du tæller min fortid med, så har jeg over 20 års erfaring inden for forskellige lydmålinger, hvor min fornemmeste opgave er at skabe god akustik og et godt arbejdsmiljø.

BP Støjmåling er en enkeltmandsvirksomhed, hvor alle miljømålinger af ekstern og intern støj er certificeret af Miljøstyrelsen. Virksomheder ligger i Herning, men jeg udfører støjmålinger i hele landet. Kort sagt: jeg foretager selv støjmålinger samt tilbyder rådgivning og sparring i hele landet.

Her eksisterer ingen mellemmand, og støjmåleudstyret er mit eget. Det vil sige, at der kun er ét bindeled – og det er mig. Derfor kan jeg hurtigt rykke ud og hjælpe dig, når du kontakter mig. Jeg kalder det god fleksibilitet i dagligdagen. Du vil opleve en personlig og seriøs rådgivning, hvor jeg ene og alene står for det hele. Det stiller store krav til mit arbejde, hvilket jeg foretrækker.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5611.6251.8791.3501.527
Personaleomkostninger-1.069-980-857-838-875
Afskrivninger-49-49-46-73-70
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat443595977439582
Finansielle indtægter31-222710
Finansielle udgifter-1-7-5-7-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-544-3-5
Finansielle poster netto25-2626-8-6
Ordinært resultat4685701.003431576
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4685701.003431576
Skat af årets resultat-103-128-220-95-129
Årets resultat366442782336447

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00183654
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00183654
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler12796336195
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt12796336195
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt127965196149
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser273214324263475
Tilgodehavender hos nærtstående parter001121080
Andre tilgodehavender66242620
Værdipapirer00000
Likvide midler880976982305651
Omsætningsaktiver i alt1.1591.2081.4429421.134
Status balance1.2851.3031.4931.0391.283
Selskabskapital5050505050
Overført resultat8111673-109-45
Udbytte400400600400400
Øvrige reserver125125125125125
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel656690848466530
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt656690848466530
Udskudt skat00000
Hensættelse00009
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter21710500333
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1030000
Varekreditorer2027122
Anden gæld290480644571409
Kortfristet gæld i alt629613645573744
Passiver i alt1.2851.3031.4931.0391.283

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte21111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BP Støjmåling ApS

CVR-nr 37817848

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BP Støjmåling ApS

CVR-nr: 37817848

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7031078

Firmaets links


Certificeringer

Din arbejdsmiljøpartner
Din arbejdsmiljøpartner

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

BP Støjmåling ApS

CVR-nr: 37817848

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger