Proff
Proff
Annonce
Annonce

BPI A/S

CVR-nr27237010
AdresseLyngbyvej 403, 2820 Gentofte

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.475.9481.268.3171.174.1021.392.5791.331.671
Vareforbrug1.418.2901.212.2981.132.4391.346.1731.304.346
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste60.66857.74844.34346.67227.357
Personaleomkostninger-37.113-35.271-35.549-35.295-33.966
Afskrivninger-1.112-2.295-1.742-2.037-1.799
Kapacitetsomkostninger0000-52
Primært resultat22.44320.1817.0529.341-8.460
Finansielle indtægter52832714568
Finansielle udgifter-4.999-2.869-3.082-3.734-4.997
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto10.0789.2822.2864.7844.229
Finansielle poster netto5.0846.696-5251.095-700
Ordinært resultat27.52726.8786.52710.436-9.159
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat27.52726.8786.52710.436-9.159
Skat af årets resultat-4.204-3.968-1.030-1.3932.493
Årets resultat23.32322.9095.4979.043-6.666

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000320
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.4400000
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.440000320
Grunde og bygninger36.30040.60040.21940.10339.432
Andre anlæg og driftsmidler1.5001.1882.0042.6813.438
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt37.80041.78842.22242.78542.869
Kapitalandele69.01260.02750.47247.84443.609
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt69.01260.02750.47247.84443.609
Anlægsaktiver i alt112.252101.81592.69590.62986.799
Varebeholdninger45.82249.08358.16858.80249.366
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser159.196138.907126.716141.323171.803
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.0065.7006.7134.3646.270
Andre tilgodehavender1.6293.3695.3393.2303.713
Værdipapirer00000
Likvide midler881.291888166
Omsætningsaktiver i alt212.768198.350197.110208.069231.618
Status balance325.021300.165289.805298.698318.416
Selskabskapital4.5004.5004.5004.5004.500
Overført resultat39.78654.79640.85037.15032.454
Udbytte00000
Øvrige reserver59.73352.20541.78139.77834.767
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel104.019111.50187.13181.42771.721
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt104.019111.50187.13181.42771.721
Udskudt skat00000
Hensættelse4.8994.7503.5152.562941
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter10.40311.00811.76512.53413.296
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002.9291.1170
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.40311.00814.69413.65013.296
Kortfristet gæld til nærtstående parter41.90333.85926.50623.93121.362
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00755757758
Kortfristet gæld til banker52.50125.69056.62044.62672.522
Selskabsskat03.17120200
Varekreditorer96.38192.09989.336121.572125.952
Anden gæld14.91518.08711.04410.17211.865
Kortfristet gæld i alt205.700172.906184.464201.058232.458
Passiver i alt325.021300.165289.805298.698318.416

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4949505144
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BPI A/S

CVR-nr 27237010

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BPI A/S

CVR-nr: 27237010

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BPI A/S

CVR-nr: 27237010

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger