Proff
Proff
Annonce

City Shoppen ApS

CVR-nr43941291
AdresseNørregade 50, 5000 Odense C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-12
Startdato

23.03.2023

Sluttdato

31.12.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste168
Personaleomkostninger-250
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-82
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto0
Ordinært resultat-82
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-82
Skat af årets resultat17
Årets resultat-65

BALANCEREGNSKAB

2023-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver68
Finansielle anlægsaktiver i alt68
Anlægsaktiver i alt68
Varebeholdninger200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser83
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender17
Værdipapirer0
Likvide midler22
Omsætningsaktiver i alt323
Status balance391
Selskabskapital40
Overført resultat-65
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-25
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt-25
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter231
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer118
Anden gæld19
Kortfristet gæld i alt415
Passiver i alt391

ANDET

2023-12
Antal ansatte2
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

City Shoppen ApS

CVR-nr 43941291

Årsrapport 23.03.2023 (PDF)

Periode: 23.03.2023 - 31.12.2023

Kreditrapport

City Shoppen ApS

CVR-nr: 43941291

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

City Shoppen ApS

CVR-nr: 43941291

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger