Proff
Proff
Annonce

DANÆG A/S

CVR-nr15013583
AdresseDanægvej 1, 6070 Christiansfeld

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste63.40343.03145.75358.58953.921
Personaleomkostninger-40.992-36.495-33.747-34.942-33.782
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-51.111-43-39.132-40.968-39.878
Primært resultat12.292-4366.62117.62114.043
Finansielle indtægter7320020
Finansielle udgifter-609-672-498-428-182
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto123-672-498-426-182
Ordinært resultat12.415-1.1086.12317.19513.861
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12.415-1.1086.12317.19513.861
Skat af årets resultat-2.711244-1.348-3.776-3.051
Årets resultat9.704-8644.77513.41910.810

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill06.0007.2008.4009.600
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt06.0007.2008.4009.600
Grunde og bygninger1.0191.2521.414790630
Andre anlæg og driftsmidler12.88614.26816.95819.17115.771
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt13.90515.52018.37219.96116.401
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt13.90521.52025.57228.36126.001
Varebeholdninger7.7528.2917.6824.7494.350
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser26.76937.12735.18438.68435.587
Tilgodehavender hos nærtstående parter34.1293.2564.5104.5954.866
Andre tilgodehavender1.9147.5377.4504.2791.878
Værdipapirer00000
Likvide midler64241.29815.201
Omsætningsaktiver i alt70.57056.25354.83053.60561.882
Status balance84.47577.77380.40281.96687.883
Selskabskapital3.0013.0013.0013.0013.001
Overført resultat12.84725.14326.00721.23227.813
Udbytte12.0000010.00010.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel27.84828.14429.00834.23340.814
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt27.84828.14429.00834.23340.814
Udskudt skat00000
Hensættelse4001.5761.5951.4351.025
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0064900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0064900
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.06510.67314.2778.2733.974
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker677597429043.333
Selskabsskat3.89501.1873.3672.632
Varekreditorer14.38814.59912.55212.57516.710
Anden gæld33.81222.02220.39221.17919.395
Kortfristet gæld i alt56.22748.05349.15046.29846.044
Passiver i alt84.47577.77380.40281.96687.883

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5855565553
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANÆG A/S

CVR-nr 15013583

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANÆG A/S

CVR-nr: 15013583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANÆG A/S

CVR-nr: 15013583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger