Proff
Proff
Annonce

DANÆG HOLDING A/S

CVR-nr35530223
AdresseDanægvej 1, 6070 Christiansfeld

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning38.11237.50339.00637.15033.024
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste38.11237.50339.00637.15033.024
Personaleomkostninger-23.544-25.026-21.608-20.242-20.147
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-58-43.585-38.047-35.401-33.451
Primært resultat17.931-6.0821.0001.749-427
Finansielle indtægter2.1001.8902.2162.114631
Finansielle udgifter-4.288-2.952-1.223-2.478-1.576
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2.97222.30719.71631.07441.464
Finansielle poster netto-5.16021.24520.70930.71040.519
Ordinært resultat12.77148.39621.66832.56140.092
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12.77148.39621.66832.56140.092
Skat af årets resultat1.4901.312-4853269
Årets resultat14.26149.70821.18332.59340.161

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6.9919.3519.9507.5875.724
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.9919.3519.9507.5875.724
Grunde og bygninger26.39223.41525.14126.92128.432
Andre anlæg og driftsmidler5.7113.2521.5169351.320
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt32.10326.66726.65727.85629.752
Kapitalandele497.922525.745209.507226.002261.445
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt497.922525.745209.507226.002261.445
Anlægsaktiver i alt537.016561.763246.114261.445296.921
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0009250
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.6486.6128.7858.94610.071
Andre tilgodehavender11.24911.1399.68010.09210.961
Værdipapirer00000
Likvide midler08.3084.571-985423
Omsætningsaktiver i alt18.05827.87024.68919.76722.696
Status balance555.074589.633270.803281.212319.617
Selskabskapital40.00040.00040.00040.00040.000
Overført resultat171.644137.519100.11976.82043.417
Udbytte05.00016.90032.50040.000
Øvrige reserver12.78740.27134.42550.36485.141
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel224.431222.790191.444199.684208.558
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt224.431222.790191.444199.684208.558
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter35.43637.57639.93042.14015.746
Langfristet gæld til banker144.175157.188000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld79.20079.816000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt258.811274.58039.93042.14015.746
Kortfristet gæld til nærtstående parter22.29729.00100407
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2.2032.2182.2242.1982.547
Kortfristet gæld til banker40.50824.42723.14726.53463.308
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.4184.6623.6482.7002.183
Anden gæld4.40631.95510.4107.95626.868
Kortfristet gæld i alt71.83292.26339.42939.38895.313
Passiver i alt555.074589.633270.803281.212319.617

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2022211717
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANÆG HOLDING A/S

CVR-nr 35530223

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANÆG HOLDING A/S

CVR-nr: 35530223

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANÆG HOLDING A/S

CVR-nr: 35530223

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger