Proff
Proff
Annonce

DANSK VIDEOTEKST ApS

CVR-nr67815718
AdresseSvend Trøsts Vej 19, 1912 Frederiksberg C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.57018.82620.84324.11720.484
Personaleomkostninger-15.289-17.262-19.244-22.324-19.123
Afskrivninger-21-10-10-10-15
Kapacitetsomkostninger61-103000
Primært resultat1.3211.4511.5891.7831.345
Finansielle indtægter00031
Finansielle udgifter-21-36-20-8-11
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-21-36-20-5-10
Ordinært resultat1.3001.4151.5691.7781.335
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3001.4151.5691.7781.335
Skat af årets resultat-288-312-348-395-297
Årets resultat1.0121.1031.2211.3831.038

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger18142128
Andre anlæg og driftsmidler59581164
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6013233392
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00188183179
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver214193000
Finansielle anlægsaktiver i alt214193188183179
Anlægsaktiver i alt274206211216271
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.7211.8692.0281.1252.346
Tilgodehavender hos nærtstående parter000039
Andre tilgodehavender0043210
Værdipapirer00000
Likvide midler1.0941.2671.8412.930577
Omsætningsaktiver i alt3.0873.1734.3804.0983.148
Status balance3.3613.3794.5904.3143.419
Selskabskapital8080808080
Overført resultat400400000
Udbytte1.0127031.2211.3831.038
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4921.1831.3011.4631.118
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4921.1831.3011.4631.118
Udskudt skat00000
Hensættelse621017935
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000421251
Anden langfristet gæld2363193403810
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt236319340802251
Kortfristet gæld til nærtstående parter337422000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer348396257131488
Anden gæld8871.0502.6761.9081.528
Kortfristet gæld i alt1.5721.8672.9332.0402.016
Passiver i alt3.3613.3794.5904.3143.419

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte2529333735
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK VIDEOTEKST ApS

CVR-nr 67815718

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

DANSK VIDEOTEKST ApS

CVR-nr: 67815718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK VIDEOTEKST ApS

CVR-nr: 67815718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger