Proff
Proff
Annonce
Annonce

DAVA Foods Denmark A/S

CVR-nr32442072
AdresseGlerupvej 5, 9560 Hadsund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning731.199662.220678.826624.882603.285
Vareforbrug645.684586.809582.833540.299523.894
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste85.51675.41295.99484.58479.391
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-64.254-58.249-59.709-52.903-47.478
Primært resultat23.36217.16336.28531.68131.913
Finansielle indtægter4463127154114
Finansielle udgifter-1.841-1.195-1.466-1.443-1.079
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.1654591.5831.600457
Finansielle poster netto-2.962-673244310-508
Ordinært resultat20.40016.49036.52931.99231.405
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20.40016.49036.52931.99231.405
Skat af årets resultat-4.436-3.601-8.232-7.242-7.107
Årets resultat15.96412.88928.29724.75024.298

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill07151.4302.1462.861
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt07151.4302.1462.861
Grunde og bygninger64.40062.29249.00945.88045.432
Andre anlæg og driftsmidler67.51656.37142.34343.85638.723
Øvrige materielle anlægsaktiver015.75426.29916.77010.005
Materielle anlægsaktiver i alt131.916134.418117.652106.50594.160
Kapitalandele5.9497.1146.6555.0723.472
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.9497.1146.6555.0723.472
Anlægsaktiver i alt137.865142.247125.737113.722100.492
Varebeholdninger28.41429.30827.64221.25017.226
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser91.47186.43284.82390.86384.279
Tilgodehavender hos nærtstående parter362253145240405
Andre tilgodehavender441273371.002364
Værdipapirer00000
Likvide midler38121313
Omsætningsaktiver i alt121.307119.917114.096114.826103.655
Status balance259.172262.163239.833228.548204.148
Selskabskapital25.00025.00025.00025.00025.000
Overført resultat58.88642.92330.03426.73726.987
Udbytte0025.00025.00025.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel83.88667.92380.03476.73776.987
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt83.88667.92380.03476.73776.987
Udskudt skat00000
Hensættelse9.2028.9518.1798.3838.195
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter18.81320.50322.19623.99525.538
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld006.17600
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt18.81320.50328.37223.99525.538
Kortfristet gæld til nærtstående parter50.32885.34931.18535.6848.955
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.1292.8288.4407.0367.534
Varekreditorer47.41843.43051.16145.40447.380
Anden gæld45.39633.17932.46231.30929.559
Kortfristet gæld i alt147.270164.786123.249119.43393.428
Passiver i alt259.172262.163239.833228.548204.148

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11011311910799
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DAVA Foods Denmark A/S

CVR-nr 32442072

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DAVA Foods Denmark A/S

CVR-nr: 32442072

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DAVA Foods Denmark A/S

CVR-nr: 32442072

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger