Proff
Proff
Annonce
Annonce

Døssing & Partnere P/S

CVR-nr42491748
AdresseRoskildevej 12 A, 3400 Hillerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste29.60428.670
Personaleomkostninger-29.328-28.307
Afskrivninger-147-146
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat130217
Finansielle indtægter230
Finansielle udgifter-148-190
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-125-190
Ordinært resultat528
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat528
Skat af årets resultat00
Årets resultat528

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger8090
Andre anlæg og driftsmidler639776
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt720867
Kapitalandele3030
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver943928
Finansielle anlægsaktiver i alt973958
Anlægsaktiver i alt1.6931.825
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.8318.443
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender106497
Værdipapirer00
Likvide midler4421
Omsætningsaktiver i alt9.6269.622
Status balance11.31811.447
Selskabskapital400400
Overført resultat3328
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel433428
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt433428
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.9581.918
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt1.9581.918
Kortfristet gæld til nærtstående parter56071
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker5.2253.187
Selskabsskat00
Varekreditorer566655
Anden gæld2.5775.188
Kortfristet gæld i alt8.9289.102
Passiver i alt11.31811.447

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte4951
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Døssing & Partnere P/S

CVR-nr 42491748

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Døssing & Partnere P/S

CVR-nr: 42491748

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Døssing & Partnere P/S

CVR-nr: 42491748

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger