Proff
Proff
Annonce
Annonce

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr36471271
AdresseSkeelslundvej 99, 9440 Aabybro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning42.13966.43456.22833.93838.688
Vareforbrug30.38654.11843.26721.82826.916
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.75312.31612.96112.10911.772
Personaleomkostninger-11.731-12.149-12.736-11.983-11.687
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2216722512685
Finansielle indtægter81000
Finansielle udgifter-7-137-136-65-34
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1-136-136-65-34
Ordinært resultat2231896151
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2231896151
Skat af årets resultat-9-10-22-16-15
Årets resultat1321674636

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5252655770
Finansielle anlægsaktiver i alt5252655770
Anlægsaktiver i alt5252655770
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser427893426435371
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender13.17915.92929.8389.1229.753
Værdipapirer00000
Likvide midler7.63527.9336.59012.7522.438
Omsætningsaktiver i alt21.42244.91337.04322.39012.661
Status balance21.47444.96537.10922.44612.731
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat22020718511873
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel720707685618573
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt720707685618573
Udskudt skat00000
Hensættelse13513
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.1571.151457
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001.1571.151457
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker9413677331
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.45415.6534.2591.2521.894
Anden gæld15.20628.46630.92519.3929.803
Kortfristet gæld i alt20.75444.25535.26120.67711.698
Passiver i alt21.47444.96537.10922.44612.731

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2627252124
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr 36471271

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr: 36471271

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME

CVR-nr: 36471271

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger