Proff
Proff
Annonce
Annonce

Donslund Specialtransport A/S

CVR-nr13527172CVRP-nr1000580233
AdresseLanggade 19, 7250 Hejnsvig

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.1954.0864.0633.3443.775
Personaleomkostninger-2.150-2.782-2.615-2.510-2.810
Afskrivninger-935-1.206-1.355-953-637
Kapacitetsomkostninger-6-7800-18
Primært resultat1042092-120310
Finansielle indtægter112526
Finansielle udgifter-88-85-86-65-52
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-88-84-84-59-25
Ordinært resultat17-648-179284
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat17-648-179284
Skat af årets resultat-96-444-66
Årets resultat7-574-134218

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2.1732.6533.6484.3881.956
Øvrige materielle anlægsaktiver0000298
Materielle anlægsaktiver i alt2.1732.6533.6484.3882.254
Kapitalandele2424242422
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2424242422
Anlægsaktiver i alt2.1972.6773.6724.4122.276
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.1571.3299706482.889
Tilgodehavender hos nærtstående parter001880
Andre tilgodehavender7719717935791
Værdipapirer00000
Likvide midler3661184942151.012
Omsætningsaktiver i alt1.6891.7451.7691.3494.061
Status balance3.8874.4235.4425.7616.337
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9169099679711.105
Udbytte0000200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4161.4091.4671.4711.805
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4161.4091.4671.4711.805
Udskudt skat00000
Hensættelse22679573109
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5856251.1861.755342
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5856251.1861.755342
Kortfristet gæld til nærtstående parter9381.1691.2461.3711.139
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker11267400
Selskabsskat54220056
Varekreditorer3952154893612.327
Anden gæld465648955729558
Kortfristet gæld i alt1.8642.3222.6942.4624.080
Passiver i alt3.8874.4235.4425.7616.337

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte55555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Donslund Specialtransport A/S

CVR-nr 13527172

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Donslund Specialtransport A/S

CVR-nr: 13527172

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Donslund Specialtransport A/S

CVR-nr: 13527172

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger