Proff
Proff
Annonce

DSLVASA ApS

CVR-nr29203938
AdresseØstermarievej 12, 3740 Svaneke

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdato

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

01.04.2018

Sluttdato

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

31.03.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.6377.0556.5265.6074.918
Personaleomkostninger-4.166-4.391-3.955-3.559-3.334
Afskrivninger-195-218-228-248-249
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.2762.4462.3431.8001.336
Finansielle indtægter180207197167160
Finansielle udgifter-85-114-86-205-121
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto9593112-3939
Ordinært resultat1.3712.5392.4551.7611.375
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3712.5392.4551.7611.375
Skat af årets resultat-302-563-540-389-304
Årets resultat1.0701.9751.9151.3711.071

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.1923.3233.4543.6203.750
Andre anlæg og driftsmidler3963645374
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.2323.3863.5183.6743.824
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3.2323.3863.5183.6743.824
Varebeholdninger4.5464.1673.7354.0743.443
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser192260282246273
Tilgodehavender hos nærtstående parter6432511259597
Andre tilgodehavender200244532234129
Værdipapirer00000
Likvide midler6782.5131.7911.5531.126
Omsætningsaktiver i alt6.3287.4996.5266.2575.121
Status balance9.56010.88510.0449.9318.945
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.4503.5813.6053.6913.319
Udbytte1.2002.0005001.000500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.7755.7064.2304.8163.944
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.7755.7064.2304.8163.944
Udskudt skat00000
Hensættelse388377364358343
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.0942.2192.3442.4672.500
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.0942.2192.3442.4672.500
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat291551534374291
Varekreditorer8828941.115621678
Anden gæld1.1291.1381.4571.2951.189
Kortfristet gæld i alt2.3022.5833.1062.2902.159
Passiver i alt9.56010.88510.0449.9318.945

ANDET

2023-032022-032021-032020-032019-03
Antal ansatte10111099
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DSLVASA ApS

CVR-nr 29203938

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

DSLVASA ApS

CVR-nr: 29203938

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DSLVASA ApS

CVR-nr: 29203938

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger