Proff
Proff

Entreprenør Brian Eriksen ApS

CVR-nr39680084CVRP-nr1023745409
AdresseHobrovej 62, 8900 Randers

Hvem er vi?

Vi har siden 1999 udført kvalitetsarbejde i hele Østjylland for en bred vifte af kunder, der tæller alt fra private til erhverv og offentlige instanser. Vi kender og er opdateret på de gældende regler indenfor branchen, og lægger stor vægt på en grundig dialog og vejledning af vores kunder. Det betyder, at du trygt kan tage de rigtige beslutninger sammen med os og komme rigtig godt fra start.

Vi har egen maskinpark og er hele tiden opdateret på de nyeste teknikker – og så er vi yderst konkurrencedygtige på prisen. Sidst, men absolut ikke mindst, kan du forvente dygtige og erfarne medarbejdere, der kan deres håndværk til

KLOAK OG AFLØB
Entreprenør Brian Eriksen er autoriseret kloakmester og udfører alle former for kloakarbejde, uanset om det er etablering af nyt kloakanlæg, nedlægning af nye kloakrør, undersøgelse og forebyggelse af rørskader og alle former for pumpebrønde eller reparationer af rør og eksisterende kloakanlæg.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2852.4383.2632.9736.300
Personaleomkostninger-3.619-2.501-2.432-3.093-3.595
Afskrivninger-44-109-60-124-119
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat622-173771-2432.586
Finansielle indtægter113111
Finansielle udgifter-18-22-16-32-25
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8-18-15-31-24
Ordinært resultat614-191756-2742.562
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat614-191756-2742.562
Skat af årets resultat-18637-16952-568
Årets resultat428-154587-2221.994

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler69113182347385
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt69113182347385
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender5043433232
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5043433232
Anlægsaktiver i alt120156225379417
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5239181.2944751.537
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.02264187890
Andre tilgodehavender0382560
Værdipapirer00000
Likvide midler1961.3721.2731.6443.638
Omsætningsaktiver i alt2.1182.6103.0022.3915.199
Status balance2.2382.7663.2272.7695.615
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.1437151.3691.0821.304
Udbytte050030002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1931.2651.7191.1323.354
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1931.2651.7191.1323.354
Udskudt skat00000
Hensættelse94023042
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt214207000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00012
Selskabsskat7901360580
Varekreditorer119963332349847
Anden gæld001.0171.2870
Kortfristet gæld i alt7371.2941.4851.6372.219
Passiver i alt2.2382.7663.2272.7695.615

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte75578
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Entreprenør Brian Eriksen ApS

CVR-nr 39680084

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Entreprenør Brian Eriksen ApS

CVR-nr: 39680084

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7054068

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Entreprenør Brian Eriksen ApS

CVR-nr: 39680084

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger