Proff
Proff
Annonce
Annonce

Eske´s ApS

CVR-nr33499280
AdresseSkindergade 7, 1159 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.1192.7824071.5181.275
Personaleomkostninger-1.739-1.141-636-1.216-996
Afskrivninger-50-16-13-29-62
Kapacitetsomkostninger0000-16
Primært resultat1.3301.625-243273201
Finansielle indtægter184532131
Finansielle udgifter-20-32-39-2-16
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto020016
Finansielle poster netto16423-1812
Ordinært resultat1.4941.648-261272203
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.4941.648-261272203
Skat af årets resultat-329-37263-61-48
Årets resultat1.1661.276-198211154

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger39676000
Andre anlæg og driftsmidler2176447918
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt61314047918
Kapitalandele00555
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver12612612612675
Finansielle anlægsaktiver i alt12612613113180
Anlægsaktiver i alt73926617814098
Varebeholdninger5048296457
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0130101187
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.5352.2182960415
Andre tilgodehavender1911661985446
Værdipapirer00000
Likvide midler157439288419145
Omsætningsaktiver i alt2.9342.887812637852
Status balance3.6733.153991777950
Selskabskapital8080808080
Overført resultat2.4561.290142110
Udbytte0000154
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5361.37094291234
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.5361.37094291234
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter731274450332
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat31135406148
Varekreditorer29238899139111
Anden gæld461914352285225
Kortfristet gæld i alt1.1371.784897486716
Passiver i alt3.6733.153991777950

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Eske´s ApS

CVR-nr 33499280

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Eske´s ApS

CVR-nr: 33499280

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Eske´s ApS

CVR-nr: 33499280

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger