Proff
Proff
Annonce

Exfluency ApS

CVR-nr42300160
AdresseHavneøen 10 4, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

13.04.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste5.5875.7813.297
Personaleomkostninger-5.254-5.461-3.150
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat333320147
Finansielle indtægter300
Finansielle udgifter-47-5-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-44-5-5
Ordinært resultat289314142
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat289314142
Skat af årets resultat-65-71-33
Årets resultat224243109

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser350745304
Tilgodehavender hos nærtstående parter64100
Andre tilgodehavender6274194
Værdipapirer000
Likvide midler400118171
Omsætningsaktiver i alt1.453937669
Status balance1.453937669
Selskabskapital404040
Overført resultat576352109
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel616392149
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt616392149
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter73340
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat657133
Varekreditorer675722
Anden gæld632382465
Kortfristet gæld i alt837545520
Passiver i alt1.453937669

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte873
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Exfluency ApS

CVR-nr 42300160

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 13.04.2021 (PDF)

Periode: 13.04.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Exfluency ApS

CVR-nr: 42300160

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Exfluency ApS

CVR-nr: 42300160

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger