Proff
Proff
Annonce

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr17272241
AdresseSkindergade 27, 1159 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste40.44041.54139.29630.34621.066
Personaleomkostninger-33.324-32.749-27.445-20.547-18.084
Afskrivninger-2.652-2.862-2.453-1.947-1.118
Kapacitetsomkostninger000087
Primært resultat4.4645.9319.3977.0691.951
Finansielle indtægter215179-32-53-49
Finansielle udgifter-4.384-3.730-1.889-1.683-1.213
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4.169-3.551-1.921-1.736-1.262
Ordinært resultat2952.3807.4765.333689
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2952.3807.4765.333689
Skat af årets resultat-292-572-1.496-1.42299
Årets resultat31.8085.9813.911788

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.2591.6682.1562.1162.129
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.2591.6682.1562.1162.129
Grunde og bygninger16.20513.80113.9799.6837.867
Andre anlæg og driftsmidler7.0807.6967.5058.0006.087
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt23.28421.49721.48417.68413.954
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.8814.9724.0612.9601.959
Finansielle anlægsaktiver i alt4.8814.9724.0612.9601.959
Anlægsaktiver i alt29.42528.13827.70222.76018.042
Varebeholdninger76.73572.95261.52046.36437.084
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.1859121.2461.298886
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.2221.063601364685
Værdipapirer00000
Likvide midler1.8871.3501.1682431.003
Omsætningsaktiver i alt83.28776.37864.53648.30539.759
Status balance112.712104.51592.23771.06557.801
Selskabskapital184184184184184
Overført resultat25.17021.63519.21613.1468.639
Udbytte00000
Øvrige reserver7174.2484.7634.7585.263
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.07026.06724.16318.08814.085
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt26.07026.06724.16318.08814.085
Udskudt skat00000
Hensættelse2.1851.8931.7331.5941.021
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.7852.9553.1223.2901.847
Langfristet gæld til banker17.95219.00000446
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.0591.0592.3701.0270
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt21.79723.0155.4924.3172.293
Kortfristet gæld til nærtstående parter18.84419.80719.80519.56012.794
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker19.76112.79310.0438.34711.412
Selskabsskat02811.3718190
Varekreditorer14.79512.33115.52110.5678.148
Anden gæld9.2608.32914.1097.7728.047
Kortfristet gæld i alt62.66053.54160.85047.06640.401
Passiver i alt112.712104.51592.23771.06557.801

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte9190746146
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr 17272241

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr: 17272241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr: 17272241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger